post@inkludi.no

About

 • Viewed 130

Education

 • 2007-2013
  Villnius M.Romeris Universitet

  Bachelor og Master juss

  Utdanningen min, Bachelor og Master juss, er godkjent fra NOKUT.

Experience

 • 2005 - 2014
  Politi av Siauliai, Litauen

  Politibetjent, etterforsker

  Mens jeg jobbet i politiet jobbet jeg med administrative saker, straffesaker, så jeg måtte alltid bruke juridiske kunnskaper. Jeg deltok også på ulike kurs hvor jeg utdypet min juridiske kunnskap, samt forbedret kommunikasjonsevnen med lovbrytere og ofre, hvordan jeg bedre kan forstå dem og hjelpe dem. Da jeg jobbet i politiet, opplevde jeg også mange forskjellige uventede situasjoner.
  Så jeg har emosjonell styrke til å møte brukere som er i krevende livssituasjoner, og har utstrakt erfaring med å hjelpe mennesker i ulike situasjonen.

Skills