Opphold og arbeidstillatelse

by  august 18, 2019 No comments

For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en tillatelse som gir rett til å arbeide. Som arbeid regnes all type arbeid eller næringsvirksomhet, mot eller uten vederlag. Du kan søke om oppholdstillatelse fra Norge.

EØS-/EFTA-borgere kan fritt reise inn i Norge og begynne å jobbe med en gang. Du kan oppholde deg og arbeide i Norge i inntil tre måneder uten oppholdstillatelse. Ved arbeidsforhold utover tre måneder må du søke om oppholdstillatelse. Er du arbeidssøker, kan du være her i seks måneder uten tillatelse.

Det gjelder egne regler (overgangsregler) dersom du er arbeidstaker fra Polen, Tsjekkia, Ungarn, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Slovenia, Romania eller Bulgaria. Er du fra et av disse landene, stilles det strengere krav til arbeidsforholdet for at du kan få oppholdstillatelse.

Ansatte i virksomheter innenfor EØS/ EFTAområdet som midlertidig utfører tjenester i Norge kan arbeide i Norge uten tillatelse i inntil tre måneder. Dersom oppholdet skal vare mer enn tre måneder, kreves det oppholdstillatelse med rett til å ta arbeid (oppholdstillatelse som tjenesteyter).

Søknad om oppholdstillatelse med rett til å ta arbeid leveres til det lokale politidistriktet dersom du oppholder deg i Norge. Ellers skal søknaden leveres til norsk utenriksstasjon.

Mer informasjon om oppholdstillatelser og overgangsreglene får du hos Utlendingsdirektoratet (UDI). Informasjon om ulike oppholds-og arbeidstillatelser, vilkår, prosedyrer og søknadsskjema finner du også på UDIs nettside www.udi.n

screen tagSupport