Seniorrådgivere til digitaliseringsseksjonen i vareførselsdivisjonen, arbeidssted Oslo

Fast Tolletaten i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er i en spennende utvikling, og iverksatte ny organisering fra 1. oktober 2020. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologiskutviklingskraft. Vareførselsdivisjonen er etablert med hovedkontor i Bergen.

Digitaliseringsseksjonen i brukerdialogavdelingen jobber daglig med å utvikle og forvalte Tolletatens digitale tjenester mot publikum og næringsliv. Seksjonen søker nå etter to nye medarbeidere som har erfaring med å fasilitere utviklingsprosesser, og evner å forstå hvilke effekter brukerorientering vil ha på organisasjonen som helhet. Du balanserer forståelse for brukernes behov, organisasjonens kompleksitet og det teknologiske mulighetsrommet, og har en brukerrettet og helhetlig tilnærming til tjenestedesign. Vi organiserer den digitale tjenesteutviklingen i tverrfaglige team.

Vi ønsker å skape et godt utviklingsmiljø med spesialister på blant annet tjenestedesign, brukerinvolvering og universell utforming. Du vil få sette ditt preg på oppbyggingen av dette fagområdet i etaten.

 

Arbeidsoppgaver:

 • ansvar for å lede brukerorienterte utviklingsprosesser i ulike deler av organisasjonen
 • kartlegge sammenhenger i dagens tjenester for å øke forståelsen av helheten
 • fasilitere og gjennomføre innsiktsarbeid og konseptutvikling
 • kartlegge muligheter og smertepunkter i dagens brukerreiser
 • formidle kunnskap om metoder og brukerinnsikt til ulike deler av organisasjonen
 • kommunisere hva tjenestedesign er og hva det krever av en organisasjon
 • bidra til prosess- og metodeutvikling
 • være med å prioritere, planlegge, iverksette og evaluere utviklingstiltak for å oppnå etatens strategiske målsetninger
 • jobbe tett med produkteiere og fagressurser med å avdekke behov og utvikle ideer og konsepter

 

Kvalifikasjoner:

 • relevant mastergrad. Bachelorgrad i kombinasjon med svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad.
 • erfaring med å formidle komplekse problemstillinger til ulike mottakere
 • erfaring med tjenestedesign og metodisk brukerinvolvering
 • erfaring med smidig utvikling og tverrfaglige team
 • mestrer rollen som fasilitator og er god til å lede designprosesser og formidle problemstilling fra flere perspektiver
 • forståelse for design av digitale produkter og tjenester
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne

 

Dine egenskaper: 

 • evner å forstå og kommunisere brukernes behov
 • trives med å drive prosesser fremover
 • er åpen, kreativ og fremoverlent og kan være en god sparringspartner for virksomheten
 • evne til å sette deg inn i nye fagområder, regelverk og arbeidsprosesser
 • gode kommunikasjonsevner
 • selvstendig og strukturert
 • gode samarbeidsevner
 • trives med høyt aktivitetsnivå og ambisiøse leveransekrav

 

Vi tilbyr: 

 • lønn som seniorrådgiver etter statens regulativ, lønnsspenn fra kr. 600 000 – 700 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til faglig utvikling
 • utfordrende oppgaver, og et spennende fagmiljø
 • godt kollegialt og sosialt miljø
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Oslo – i flotte og moderne lokaler på Helsfyr

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte seksjonssjef Gry Rønjum på tlf. 417 62 441.

For mer informasjon om jobb i Tolletaten, se www.toll.no/jobb.

Andre jobber du kanskje vil like