Seniorrådgivere i vareførselsdivisjonen

Fast Tolletaten i Kontor/Administrasjon , i Offentlig sektor
 • Solheimsgaten 13, 5058 Bergen, Norge Vis på kart
 • Post dato: januar 14, 2022
 • Søk før : januar 31, 2022
 • View (s) 5
E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å arbeide med prosjektarbeid og prosessforbedring i en etat i utvikling?

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har avsluttet en omorganiseringsprosess, og har blant annet etablert en vareførselsdivisjon (VD) med hovedkontor i Bergen. VD skal jobbe med forebygging og kontroll for å sikre etterlevelse av vareførselsregelverket, noe som også innebærer å legge til rette for korrekt og effektiv inn og utførsel av varer for næringslivet og privatpersoner. Divisjonen består av fem fagavdelinger og stab.

Staben skal blant annet koordinere ansvaret for system og produkteierskap i VD, inkludert koordinering av utviklingsbehovet for systemene i samhandling med andre divisjoner, avdelinger, enheter og relevante aktører. Staben skal også bidra med prosjektstøtte til divisjonens øvrige avdelinger, samt være divisjonens koordinerende ledd inn mot Tolletatens porteføljeforvaltning.

Du vil i stillingen understøtte stabens helhetlige ansvar for å utvikle langtidsplaner, sikre løsninger som er framtidsrettet og god tjenestekvalitet.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:
Som seniorrådgiver i staben vil du ha delta i VD sin prosjekt- og prosessledelse, og vil kunne bli tildelt ansvar både innenfor prosjektledelse og øvrig fasiliteringsarbeid. Du skal bidra i VD sine interne utviklingstiltak, både prosjektorganiserte og øvrige. Som seniorrådgiver skal du levere høy kvalitet på prosjektmetode, prosjektstyring og grundighet ved utredning av beslutningsgrunnlag. Etaten benytter i dag Prince2® som prosjektmetodikk.

Staben skal legge til rette for utvikling, digitalisering og kontinuerlig forbedringsarbeid i hele VD, herunder samhandlingsmetodikk mellom prosjekter, staben og linjeorganisasjonen. Du må derfor regne med å bli involvert i alle arbeidsoppgaver som ligger til stabsfunksjonen.

 

Kvalifikasjoner: 

 • relevant mastergrad, for eksempel innen fagområdene prosjektstyring, prosjektledelse, endringsledelse, innovasjon og ledelse eller mastergrad management generelt. Bachelor innenfor relevante fagområder i kombinasjon med svært god realkompetanse kan i spesielle tilfeller erstatte kravet om mastergrad.
 • relevant erfaring fra arbeid med strategiske analyser og utredningsarbeid
 • generelt god IT forståelse og kunnskap om MS Office 365
 • god til å drive prosesser
 • svært god skriftlig framstillingsevne

 

Det er ønskelig med:

 • praktisk erfaring med utviklingsarbeid
 • erfaring med Prince2® prosjektmetodikk
 • erfaring fra gevinstrealisering i prosjekter og annet utviklingsarbeid
 • erfaring med smidig utviklingsmetodikk og kontinuerlige leveranser i utviklingstiltak
 • erfaring fra digitaliseringsarbeid i offentlig sektor, herunder automatisering av arbeidsprosesser

 

Dine egenskaper:

 • gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • strukturert, analytisk og kvalitetsbevisst
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • mål-, resultat- og utviklingsorientert
 • høy integritet

 

Vi tilbyr:

 • arbeidssted Bergen i moderne lokaler i Solheimsviken
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • et interessant arbeidsfelt du selv kan være med å forme
 • gode utviklingsmuligheter
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • lønn som seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ, kr. 600 000 – 700 000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte fungerende avdelingsdirektør Øyvind Hafsøe på tlf. 906 89 438.

For mer informasjon om å jobbe hos oss, se www.toll.no/jobb.

Spørsmål om stillingen
Øyvind Hafsøe
Fagdirektør

Andre jobber du kanskje vil like