HMS-rådgiver

Fast Statsforvalteren i Troms og Finnmark i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Brenner du for å jobbe med HMS og arbeidsmiljø? 

Om stillingen

Vi ser etter deg som brenner for godt arbeidsmiljø og som ønsker å være en pådriver til kontinuerlig forbedring innenfor HMS-området. 

Du er kompetent, engasjert og flink med folk. Du er også strukturert og initiativrik. 

Vi har allerede struktur og mange HMS-rutiner på plass, men du sørger for at arbeidet fortsetter i riktig retning. Du tør å utfordre oss, stille krav og være tydelig.

Som HMS-rådgiver får du mulighet til å delta aktivt i videreutviklingen av organisasjonen vår.

Stillingen tilhører organisasjons- og utviklingsavdelingen, og du rapporterer til direktøren. Avdelingens primæroppgave er å levere tjenester på et høyt nivå og være en aktiv støttespiller for at Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal nå sine overordnede mål.

På organisasjons- og utviklingsavdelingen får du 20 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. I det daglige samarbeider du med dyktige HR-kolleger og et aktivt og engasjert arbeidsmiljøutvalg. Kontoret ditt er på fylkeshuset i Tromsø, men vi samarbeider alle tett på digitale plattformer.

Dine arbeidsoppgaver som HMS-rådgiver:

 • Koordinere, ivareta og videreutvikle HMS-systemet og HMS-rutiner i tett samarbeid med avdelingene og vernetjenesten.
 • Bidra i forebyggende arbeidsmiljøarbeid gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser og sikker jobbanalyse.
 • Følge opp HMS-avvik og korrigerende tiltak og bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Opplæring innenfor HMS-området.
 • Støtte ledere i ulike prosesser innen HMS-arbeid og helsefremmende arbeid.
 • Bidra i planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelser, vernerunder og mindre pulsmålinger.
 • Organisasjonsutvikling.
 • Kontaktperson for arbeidsmiljøutvalget, AKAN, vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten.
 • Veilede medarbeidere i arbeidsmiljøspørsmål inkludert særskilt tilrettelegging.
 • Bidra inn i ulike tverrfaglige grupper.
 • Andre HR-oppgaver kan bli aktuelle, for eksempel rekruttering.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du ha

 • relevant utdanning fra universitet/høyskole på minimum bachelornivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • evne til å utvikle, videreutvikle og effektivisere HMS-rutiner og prosesser
 • gode kommunikasjonsevner på norsk (skriftlig og muntlig)
 • interesse for å veilede ledere og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig, men samtidig være en god lagspiller
 • svært gode samarbeidsevner
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT- systemer og verktøy

Vi ønsker at du har

 • praktisk erfaring fra HMS og – kvalitetsarbeid, og/eller andre oppgaver innenfor HR-feltet
 • praktisk erfaring med ledelse av prosesser
 • inngående kjennskap til relevante lover, forskrifter og standarder innen HMS-området

For stillingen som HMS-rådgiver legger vi særlig vekt på personlig egnethet når vi vurderer søkerne. Vi tar også hensyn til hvordan du med din kompetanse og erfaring kan komplettere avdelingen forøvrig.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 fra 500 000,- kroner til 650 300,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende ca. lønnstrinn 55 – 70) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med mange fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Som arbeidsgiver er vi opptatt av at du trives på jobb, utvikler deg og blir sett. Våre kjerneverdier er stolthet, klokskap og omsorg.

Hos Statsforvalteren har vi fleksibel arbeidstid. To timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det.

I Tromsø får du byliv, kulturtilbud og vill og vakker natur.

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med organisasjons- og utviklingsdirektør Katrine Storeheier på telefon 90 77 53 48.

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må også legge ved vitnemål og relevante attester for å bli vurdert for stillingen.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ring meg!

“Vi håper denne stillingen høres så interessant ut som vi mener den er. Som HMS-rådgiver blir du en viktig ressurs for oss, du får mulighet til å ta tak der du ser det er nødvendig og du får påvirkningskraft. Jobben forutsetter at du trives med å jobbe selvstendig, men HR-kollegene dine er en dyktig og engasjert gjeng som gjerne bidrar både i idé- og gjennomføringsfasen av tiltak og endringer. Du blir vår eneste HMS-rådgiver, men du blir ikke alene! Ta gjerne kontakt med meg for en prat om jobben.”

Katrine Storeheier, organisasjons- og utviklingsdirektør

Katrine Storeheier | organisasjons- og utviklingsdirektør

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge for at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger, en stab og en kommunikasjonsenhet. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Andre jobber du kanskje vil like