HR Mangfoldstjenester

by  oktober 15, 2019 No comments

HR Mangfoldstjenester

Hvordan lykkes med mangfold i din bedrift?

Er du en av dem som har forstått at mangfold lønner seg?Vil du øke mangfoldet i din egen bedrift?

Har du vanskeligheter med å finne dyktige medarbeidere med spesialkompetanse?


Hilke konkrete fordeler gir det akkurat din virksomhet å satse på etnisk mangfold på arbeidsplassen?


I 2005 utarbeidet EU-kommisjonen rapporten The Business Case for Diversity basert på undersøkelser gjort blant 900 private bedrifter i 25 EU-land. Mangfoldsperspektivet i denne undersøkelsen inkluderte også alder, kjønn,
handikap og seksuell legning. Undersøkelsen viser at 83 prosent av de spurte bedriftene mener at satsing på
mangfold har en positiv økonomisk innvirkning på bedriften. De sentrale funnene i mangfoldssatsing er relevante, også når man kun fokuserer på det etniske mangfoldet. Bedriftene ble bedt om å ramse opp hvilke fordeler mål for mangfold kan ha for bedriften. Følgende punkter ble vektlagt hos over halvparten av de spurte:• Tilgang til ny arbeidskraft• Fordeler knyttet til bedriftens rykte• At bedriften blir forbundet med verdier som mangfold og like rettigheter• Innovasjon og kreativitet

Kultur- og språkkunnskaper kan øke muligheten for å nå nye kundegrupper og gi bedre service til en stadig mer mangfoldig befolkning. For offentlige virksomheter er det nødvendig for å kunne tilby
likeverdige tjenester.

Samarbeid og kreativitet
Sentral innenfor ledelsesteori er at personer med ulik bakgrunn løser oppgaver bedre enn homogene grupper. Variert kulturell bakgrunn gir mindre sannsynlighet for vanetekning og høyere grad av kritisk analyse, viser forskningen.

Ansatte med utdanning fra utlandet kan ha et annet faglig perspektiv enn de med tilsvarende utdanning fra Norge. Virksomheten får en større faglig bredde og spisskompetanse som gir fortrinn framfor andre med en homogen arbeidsstokk.

Annonsering og profilering
Gjennom INKLUDI.no kan din bedrift annonsere stillingsannonser og bannere for å tiltrekke søkere med
innvandrer bakgrunn. En stillingsannonse på INKLUDI.no kan være svært effektiv fordi svært mange brukere av INKLUDI.no er arbeidssøkere med innvandrer og minoritetsbakgrunn. På denne måten kan dere nå bredere og målrettet som vil føre til høy søkerandel av innvandrere på deres stillinger. Jo flere som søker jo større er sjanse for at flere innvandrere blir ansatt. Slike tiltak passer ypperlig for bedriftens mangfoldpolicy eller bedriftens program for kvotering av innvandrere. Enten det er statlig eller privat bedrift, kan alle norske bedrifter annonsere hos INKLUDI.no. Bedriften deres blir synlig rollemodell og mangfoldsvennlig bedrift som tar samfunnsansvar.

Rekruttering og rådgivning
Gjennom partnerselskapet Inkludi Consulting kan vi hjelpe din bedrift med å lykkes med mangfold på arbeidsplassen og samtidig skaffe kompetansen som bedriften har behov for. Framtidsrettede virksomheter er
opptatt av å skaffe nødvendig kompetanse uavhengig av hudfarge og etnisk bakgrunn. Innvandrere representerer en ubrukt arbeidskraftreserve, med en ledighet som fortsatt er flere ganger så høy som for den øvrige befolkningen. Samtidig har flere av de ledige innvandrerne kompetanse som arbeidslivet har behov for. Økt etnisk mangfold i arbeidslivet gir både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske gevinster.

Vi starter med en dypgående behovsanalyse når vi tar på oss oppdraget. Deretter jobber vi sammen frem til en kravprofil som skal være så inkluderende som mulig. Vi intervjuer og coacher våre arbeidssøkere for at de skal fremheve sin kunnskap og kompetanse på rett sett. Vi anbefalere de beste kandidatene til deg. En flerkulturell arbeidsplass kan gi både større kreativitet, bedre løsninger og bedre læringseffekt. Inkludi.no har kompetansen til å gå igjennom de ulike problemene som kan oppstå ved ansettelse av medarbeidere med en annen kulturbakgrunn, hvordan vi kan forebygge eller unngå disse problemene, og hvordan vi kan bruke det beste fra alle de involverte for å skape et større mangfold på arbeidsplassen. Etnisk mangfold på arbeidsplassen lønner seg både økonomisk og sosialt. Innvandrerbefolkningen i Norge representerer en ressurs og et potensial som Norge hittil ikke har benyttet nok av. INKLUDI CONSULTING kan tilby tjenester innen HR og bemanningsløsninger tilpasset deres behov. Vi tilbyr også rådgivning, foredrag og kurs på følgende områder:
 
  • Hvordan håndtere mangfold på arbeidsplassen
  • Under rekrutteringsprosessen
  • Etter ansettelse
  • Reduksjon av sykefravær
  • Konflikthåndtering for arbeidsplasser med flere
    tokulturelle grupper
  • Lederutvikling av ansatte med minoritetsbakgrunn

Kontakt oss i dag.

screen tagSupport