Om Inkludi

by  oktober 15, 2019 No comments

Inkludi.no – Inkluderende bemanning!
INKLUDI.no har som visjon å være det beste arbeidsnettstedet i Norge, spesialisert på arbeidssøkere med innvandrer og minoritetsbakgrunn og på den måten virke som det mest effektive verktøyet for å formidle kontakt mellom arbeidsgivere og disse arbeidstakere.
Inkludi.no er det første bemanningsselskapet i Norge som i tillegg har spesialkompetanse på rekruttering av arbeidssøkere med innvandrer- og minoritetsbakgrunn. Inkludi.no legger vekt på å styrke din identitet, slik at du kan være deg selv, beholde ditt opprinnelige navn og ha like muligheter som andre i det norske arbeidsmarkedet.

Blant tjenestene for arbeidsgivere tilbys personalutleie og personalutvelgelse. Dere kan registrere stillingsannonser hos oss eller la oss ta hele rekrutteringsprosessen for deres bedrift. Vi kan skreddersy rekrutteringsløsninger etter deres behov. Vi kvalitetssikrer også kandidater som blant annet har utdannelse og jobberfaring fra utlandet.

Vi er profesjonelle, målbevisste og bygger på vår faglighet, integritet og gjennomtenkte løsninger. Vi jobber systematisk og i beskrivelsen av oppdraget dannes grunnlaget for hvilket metoder som skal benyttes for å finne rett kandidat. Vi har metoder som er tilpasset i forhold til kandidater med innvandrer- og minoritetsbakgrunn. Våre metoder bygger på god markedskjennskap med et stort nettverk innen innvandrermiljøene. Dette gir mulighet til å rette direkte og personlige henvendelser til interessante kandidater.

Kontakt oss i dag.
screen tagSupport