Over View

Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Fast
Posted:  06/07/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  06/07/2019
Søknadsfrist:  06/24/2019

Location

Description

Vil du videreutvikle klima- og energivirkemiddelet Enova?

Om Enova og analyse- og virkemiddelseksjonen

Enova SF er et statsforetak som er underlagt Klima- og miljødepartementet (KLD). Enova har ansvaret for viktige virkemidler for å nå Norges klimamål og utvikle fremtidens energisystem. KLDs styring av Enova foregår på et overordnet nivå, hovedsakelig gjennom fireårige styringsavtaler. Til en fast stilling søker vi deg som vil bidra til å videreutvikle dette virkemiddelet, og du vil få jobbe tett sammen med en av våre erfarne medarbeidere på dette feltet.

Stillingen ligger i analyse- og virkemiddelseksjonen (AV) i Klimaavdelingen vår. I tillegg til å ha styringsansvaret for Enova, har AV koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken, og jobber med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. AV bidrar også i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, arbeid med nasjonal klimaovervåking, rapportering etter klimaloven, og arbeidet med tiltak og virkemidler. Videre har AV ansvar for den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og CO2-lagring (CCS).

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Du vil ta del i vårt arbeid med å redusere klimagassutslippene gjennom virkemiddel- og politikkutvikling. Enova jobber for å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger.

Dine arbeidsoppgaver vil være å:

 • forvalte og videreutvikle statsforetaket Enova gjennom eieroppfølging og som oppdragsgiver gjennom styringsavtalen
 • håndtere saker med stor politisk oppmerksomhet
 • sikre helhet og kontaktflyt internt og mellom departementene
 • utarbeide beslutnings- og faktaunderlag for politisk ledelse
 • sette deg inn i komplekse problemstillinger

Agreement

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til samfunnsmålet om å redusere klimagassutslipp og få til et grønt skifte.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Lønn:

Årslønn fra kr 449 300 – 563 700 (lønnstrinn 50 – 63).

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som enten førstekonsulent eller rådgiver, jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som en hovedregel kreves tre års relevant arbeidserfaring for å bli innplassert som rådgiver.

Generell informasjon:

 • Er du nyutdannet stilles det krav til at vitnemålet ditt må foreligge ved vedtak om ansettelse.
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

 

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med:

 • Avdelingsdirektør Anne Gislerud tlf: 913 50 314,
 • Underdirektør Peter Brown: tlf 90201540

Qualifications

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har mastergrad innen økonomi, fortrinnsvis samfunnsøkonomi. Gode eksamensresultater vil bli vektlagt.
 • Du må bruke din fagbakgrunn som økonom og ha god tallforståelse, samtidig som du evner og har lyst til å sette deg inn i ulike fagtema for å løse oppgavene, samt kunne bidra i seksjonens øvrige arbeid.
 • Stillingen innebærer mye skriftlig kommunikasjon, og det kreves derfor at du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er også nødvendig at du har gode IKT-kunnskaper (MS Office).

 

Det er en fordel om du har:

 • Fagbakgrunn innen temaene klima og energi.
 • Relevant arbeidserfaring fra forvaltning og/eller arbeid med virkemidler innen klima- og energifeltet.

For å lykkes i stillingen har du disse egenskapene:

 • Evne til å arbeide strukturert og være løsningsorientert, og din faglige vurderingsevne vil bli tillagt vekt i vurderingen.
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også ha evne til å samarbeide godt – også på tvers av ulike disipliner.
 • Tar initiativ, har god gjennomføringsevne og leverer.
 • Du har stor grad av fleksibilitet og trives med en travel hverdag som er preget av uforutsigbarhet og leveranse under tidspress.
 • Setter deg raskt inn i nye oppgaver og har forståelse for rollen som embetsverk for politisk ledelse.
 • Evne til å tenke strategisk og drive og koordinere prosesser.
Support