Over View

Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Vikariat
Posted:  05/13/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  05/13/2019
Søknadsfrist:  05/26/2019

Location

Description

Vi søker en erfaren rådgiver til ett års vikariat i 100% stilling. Rådgiveren skal veilede og bistå pasienter, brukere og pårørende som tar kontakt med Pasient- og brukerombudet. Det er ønskelig med oppstart tidlig i september 2019. Stillingen vil ha kontorsted Tønsberg.

Arbeidsområde og sentrale oppgaver

Pasient- og brukerombudet tar imot forespørsler fra publikum, informerer om rettigheter, klage- og erstatningsordninger. Ombudet gir bistand til å formulere klager og deltar i møter mellom pasienter og helsepersonell.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å:

 • informere om rettigheter, klage- og erstatningsordninger til de som kontakter pasient- og brukerombudet
 • gi bistand til å formulere klager, og til å innhente opplysninger fra helse- og omsorgstjenesten
 • delta i møter mellom pasienter og helsepersonell

Du vil ha utstrakt kontakt med pasienter og pårørende, og med ansatte i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tilbakemeldinger til helse- og omsorgstjenesten er en viktig del av virksomheten. Det samme gjelder utadrettet virksomhet, som forelesninger og annet informasjonsarbeid, samt kontakt med brukerorganisasjoner. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Agreement

Vi tilbyr
 • lønn som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnstrinn 55-65 (480 600– 576 100). Spesielt godt kvalifiserte søkere kan ansettes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnstrinn 66-72 (kr 586 500 – 658 300)
 • spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 årfleksibel arbeidstid

Hos oss vil du jobbe med kollegaer som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll 33 34 77 90 eller 91 75 41 68.

 

Om pasient og brukerombudet

 Pasient- og brukerombudets arbeidsområde er den offentlige spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasienters behov, interesser og rettsikkerhet overfor tjenestene og for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Pasient- og brukerombudsordningen er organisatorisk og administrativt tilknyttet Helsedirektoratet. Pasient- og brukerombudet i Vestfold har kontor i Tønsberg. Kontoret har i dag 4,5 stillinger.

Qualifications

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid. Vi ønsker en person med relevant praksis og høyere utdanning, helst med juridisk og/eller helsefaglig kompetanse.

Du må ha:

 • høyere utdanning innen helsefag/sosialfag og/eller juss
 • aktuell arbeidserfaring fra enten spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller annen relevant praksis
 • erfaring fra arbeid direkte med pasienter/brukere
 • god kjennskap til regelverket på helserettsområdet, herunder pasient- og brukerrettighetsloven
 • god kunnskap om spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • gode kommunikasjonsevner, evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
Support