Over View

Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Vikariat
Posted:  04/04/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  04/04/2019
Søknadsfrist:  04/23/2019

Location

Description

Vi søker en erfaren rådgiver som skal veilede og bistå pasienter, brukere og pårørende som tar kontakt med Pasient- og brukerombudet. Stillingen er et vikariat med varighet  i 1 år fra tiltredelse med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er 100 % og vil ha kontorsted Trondheim.

Arbeidsområde og sentrale oppgaver

Pasient- og brukerombudet tar i mot forespørsler fra publikum og informerer om rettigheter, klage- og erstatningsordninger. Ombudet gir bistand til å formulere klager og deltar i møter mellom pasienter og helsepersonell.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å:

 • informere om rettigheter, klage- og erstatningsordninger til de som kontakter pasient- og brukerombudet
 • gi bistand til å formulere klager, og til å innhente opplysninger fra helse- og omsorgstjenesten
 • delta i møter mellom pasienter og helsepersonell

Du vil ha utstrakt kontakt med pasienter og pårørende, og med ansatte i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tilbakemeldinger til helse- og omsorgstjenesten er en viktig del av virksomheten. Det samme gjelder utadrettet virksomhet, som forelesninger og annet informasjonsarbeid, samt kontakt med brukerorganisasjoner. Reisevirksomhet innad i fylket må påregnes.

Agreement

Vi tilbyr
 • lønn som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnstrinn 55-65 (kr 480 600 – 576 100). Spesielt godt kvalifiserte søkere kan ansettes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnstrinn 66-72 (kr 586 500-658 300).
 • spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid

Hos oss vil du jobbe med kollegaer som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.  Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV’n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentleglova § 25.

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombud Elin Hagerup på telefon 90024943.

Søk elektronisk
Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 23.04.2019.

Pasient- og brukerombudets arbeidsområde er den offentlige spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasienters behov, interesser og rettsikkerhet overfor tjenestene og for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Pasient- og brukerombudsordningen er organisatorisk og administrativt tilknyttet Helsedirektoratet. Pasient- og brukerombudet i Trøndelag har kontor i Steinkjer og Trondheim, og har i dag 7 medarbeidere.

Qualifications

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid. Vi ønsker en person med relevant praksis og høyere utdanning, helst med juridisk og helsefaglig kompetanse.

Du må ha:

 • høyere utdanning innen helsefag/sosialfag og/eller juss
 • aktuell arbeidserfaring fra enten spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller annen relevant praksis
 • erfaring fra arbeid direkte med pasienter/brukere
 • god kjennskap til regelverket på helserettsområdet, herunder pasient- og brukerrettighetsloven
 • god kunnskap om spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • gode kommunikasjonsevner, evne til å jobbe selvstendig og til å ta initiativ

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Support