Over View

Kategori:  Regnskap/Økonomi
Omfang:  Fast
Posted:  04/04/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  04/04/2019
Søknadsfrist:  04/23/2019

Location

Description

Vil du være med å bidra til god økonomistyring i Helsedirektoratet?

 
Stab for virksomhetsstyring søker 1-2 erfarne medarbeidere til spennende oppgaver innenfor økonomi- og virksomhetsstyring i en organisasjon i utvikling. Dine oppgaver vil i hovedsak være knyttet til økonomioppfølging for avdelingene, samt koordinering av plan- og budsjettprosessene. Vi ser etter deg som liker å være tett på tall og som evner å jobbe strukturert og analytisk.

I rollen som økonomicontroller vil du bistå avdelinger i direktoratet. Du vil jobbe i team med andre økonomicontrollere. Stillingen er organisert i avdeling økonomi og lønn. Avdelingen har 28 medarbeidere og er organisert i team for regnskap, lønn, økonomicontrollere, sentral styring, samt internkontroll og innkjøp. Stillingene er faste.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver
 • Løpende oppfølging av avdelingens økonomi og regnskap, herunder fakturahåndtering
 • Løpende oppfølging av prosjektøkonomi og regnskap
 • Utarbeidelse av prognose og rapportering til ledelsen
 • Koordinering, implementering og kvalitetssikring av avdelingens plan- og budsjettprosesser
 • Koordinering av avdelingens innspill til statsbudsjett
 • Rådgivning til avdelingsdirektør og saksbehandlere innen økonomistyring

Agreement

Vi tilbyr
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) i lønnsspennet kr 488 500 – 658 300.
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler beliggende på Storo

I Helsedirektoratet får du kollegaer som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.  Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV’n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentleglova § 25.

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Grete Heen på telefon 913 75 893. Oppgi saksnummer 19/10393.

Qualifications

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må ha:

 • Minimum 3 års relevant høyere utdanning. Lang og relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning.
 • Minimum 3 års erfaring fra økonomistyring i større virksomheter
 • God kjennskap til statens økonomireglement
 • Stor grad av selvstendighet og evne til å sikre fremdrift på egne oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner
 • Evne til å ta initiativ og kunne trives med periodevis høyt arbeidstempo
 • Evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig

Vi ønsker også at du:

 • Ser muligheter for å videreutvikle fagområdet og øke kvaliteten på arbeidet
 • Er god til å stille spørsmål og liker å arbeide utadrettet
 • Er god til å prognostisere avvik og har fokus på risiko
 • Erfaring med internkontroll på økonomiområdet
Support