Newest Jobs

Over View

Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Vikariat
Posted:  06/05/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  06/05/2019
Søknadsfrist:  06/19/2019

Location

Description

Vil du bidra til å holde havet rent for plast? Vi trenger deg som vil ta del i internasjonalt arbeid mot plastforsøpling fram mot FNs neste miljøforsamling i 2021.

Hva gjør vi i avfall- og marin forsøplingsseksjonen?

Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene avfall, herunder plast og marin forsøpling, og sirkulær økonomi. Avfall- og marin forsøplingsseksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking.

Om stillingen og arbeidsoppgavene:

Klima- og miljøministeren ble i mars valgt til president for FNs miljøforsamling i en kommende toårsperiode. En viktig sak for Norge er å få etablert et effektivt internasjonalt samarbeid mot marin forsøpling. For å styrke vår innsats er det opprettet en midlertidig stilling i forbindelse med presidentskapet. Ønsket tiltredelse er så raskt som mulig og med varighet fram til 30. juni 2021.

Stillingen innebærer at du må kunne samarbeide godt med kolleger i vårt departement og andre departementer, og du vil ha bred kontakt med internasjonale organisasjoner og kolleger i utlandet. Videre er det nødvendig at du kan reise internasjonalt, også på reiser med statsråden/politisk ledelse som vil innebære praktisk oppfølging og ansvar.

Mer konkret om hva dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Delta for Norge i ulike internasjonale fora hvor plast og marin forsøpling står på dagsorden, dvs. i FNs miljøforsamling (UNEA), opp mot FNs miljøorganisasjon (UNEP), i Baselkonvensjonen, i EU, nordisk og i bilateralt samarbeid.
 • Delta i utvikling av norske forslag og posisjoner i de ulike fora.
 • Bidra i utvikling av virkemidler også på nasjonalt nivå.
 • Utarbeiding av faglig grunnlagsmateriale i tett og tverrfaglig samarbeid med kolleger i avfall- og marin forsøplingsseksjonen, departementet og underliggende etater.
 • Skrive taler og pressepunkter og bistå politisk ledelse i forbindelse med møter og arrangementer, både internasjonalt og i Norge.

Agreement

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Lønn:

Årslønn fra kr 472 000 – 605 500 (lønnstrinn 53 – 67) avhengig av kvalifikasjoner.

Reisetid og overtid vil kompenseres i tillegg til fast årslønn.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver, jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Dersom du har spesielt relevant erfaring, men kortere enn tre år, vil du kunne innplasseres som førstekonsulent.

Generell informasjon:

Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.

 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

 

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med avdelingsdirektør Pål Spillum, tlf. 90 83 83 84

Om Klima- og miljødepartementet og Hav- og forurensningsavdelingen:

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Hav- og forurensningsavdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgaver rettet mot hav- og nordområdene, forurensning,miljøgifter, avfall (inkludert marin forsøpling og mikroplast) og miljøhensyn i EØS-, handels- og investeringsavtaler.

 

Qualifications

Du må ha:

 • utdanning av høyere grad med gode karakterer
 • relevant erfaring fra klima- og miljøfeltet
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Det er en stor fordel om du har:

 • erfaring fra internasjonalt arbeid og gjerne internasjonale forhandlinger
 • departements- eller direktoratserfaring

Du må være:

 • analytisk og strukturert
 • robust, fleksibel og kunne arbeide effektivt under tidspress
 • selvstendig og samarbeidsdyktig
 • en som har god rolleforståelse
Support