Newest Jobs

Over View

Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Fast
Posted:  04/01/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  04/01/2019
Søknadsfrist:  04/22/2019

Location

Description

Vil du jobbe med anskaffelse innenfor spennende fagområder?

Hva får du jobbe med hos oss?

Har du interesse for anskaffelse, og har du kompetanse om og/eller erfaring fra innkjøpsarbeid? Hos oss kan du få muligheten til å utvikle deg innen offentlige anskaffelser, og til jobbe med krevende og komplekse problemstillinger?

Vi ser etter deg som helst har noe erfaring fra innkjøp, eller som har på annet vis tilegnet deg kompetanse fra feltet. Du skal bidra inn i gjennomføringen av ulike anskaffelsesprosesser, og vil også få mulighet til å lede noen av prosessene selv. Det er en forventning at du skal kunne delta i tverrfalige diskusjoner, både når det gjelder operativt innkjøpsarbeid og mer prinsipielle diskusjoner der anskaffelse må sees i et større styringsperspektiv. Arbeidsdagen din vil i stor grad bestå av å gi veiledning og råd innen innkjøpsarbeid, samt å hente ut, sammenstille og å holde oversikt over statistikk/analyse på tvers av fagområdene våre i anskaffelsesstaben. Dette betyr at du blant annet skal vedlikeholde systemer og kjøpsoversikter, og det er derfor ikke en ulempe om du er over snittet glad i å jobbe i Excel og kjenner til datavarehus.

Hos oss blir du del av en anskaffelsesstab som for tiden består av 13 hyggelige medarbeidere med bred kompetanse innen anskaffelser, og med høy leveringsgrad på våre oppgaver. Staben har det overordnede ansvaret for anskaffelse og innkjøp i Bufetat og Bufdir, både etter unntaksbestemmelsene (barnevernsfeltet, eiendomsfeltet og deler av FoU-feltet) og etter LOA/FOA (varer og tjenester).

Vi ønsker oss en kollega som kan bidra til å videreutvikle vår og Bufdir sin rolle som en forutsigbar og profesjonell oppdragsgiver.

Agreement

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss får du

 • et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag
 • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling, og store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • ansettelse etter statlig lønnsregulativ som førstekonsulent (kode 1408), med lønn fra kr 440 000 – 480 000 brutto pr. år, eller som rådgiver (kode 1434) med lønn fra kr 450 000 – 600 000 brutto pr. år. Lønn og stillingskode fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner
 • arbeidsplass i moderne og hyggelige lokaler på Helsfyr i Oslo
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Øvrig informasjon

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du kontakte anskaffelsesdirektør Magnus Askim på telefon 971 96 282, eller seniorrådgiver Kjell Hermo på telefon 945 06 536

Om oss

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Vi arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å

fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne. Bufdir er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver.

Qualifications

Hva slags bakgrunn har du?

Vi ser etter deg som har engasjement og interesse for Bufdirs og Bufetats verdier og samfunnsoppdrag.

For å lykkes i rollen, er det også nødvendig med

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innen økonomi/administrasjon/samfunnsvitenskap
 • fortrinnsvis noen års arbeidserfaring fra innkjøpsområdet er ønskelig, men det er ikke et krav, og nyutdannende kan derfor også søke
 • generell systemforståelse, god Excel-kompetanse og interesse for bruk av ny teknologi og programvare
 • god og presis skriftlig formuleringsevne
 • svært gode evner til dialog, både med leder, kolleger og øvrige og potensielle samarbeidspartnere

I tillegg ser vi gjerne at du har

 • erfaring fra eller kjennskap til offentlig forvaltning, samt en interesse for offentlige anskaffelser
 • erfaring fra eller interesse for kontraktsforvaltning og oppfølging
 • erfaring fra eller interesse for prosjektarbeid eller prosjektledelse, samt evalueringsarbeid
 • erfaring fra eller interesse for tjeneste- og økonomistyring i offentlig sektor

Hva slags person ser vi etter?

Vi ønsker oss en kollega som

 • er effektiv, strukturert og tydelig, og som er glad i å se muligheter for utvikling, forenkling i systemer og verktøy
 • er analytisk, prosessorientert, grundig og med god kontroll på detaljene og med god systemforståelse
 • er fleksibel og håndterer å måtte omprioritere oppgavene dine utfra tidsfrister og bestillinger
 • kommuniserer godt med andre, både innad i egen enhet, på tvers i hele virksomheten og med eksterne leverandører
 • er initiativrik og lærer raskt, med positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
Support