Newest Jobs

Over View

Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Fast
Posted:  05/09/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  05/09/2019
Søknadsfrist:  05/29/2019

Location

Description

Vi søker en engasjert og tydelig divisjonsdirektør som skal lede Divisjon analyse og samfunn.

Divisjonsdirektøren sitter i direktoratets ledergruppe og rapporterer til helsedirektøren. Stillingen er fast. 

Roller og ansvar

Divisjon Analyse og samfunn er en organisatorisk enhet med stort spenn i oppgaver og ansvar. En viktig rolle er å analysere og forstå utviklingen i helse- og omsorgstjenesten, samt forhold som påvirker folkehelsen. Innenfor divisjonens ansvarsområde ligger også beredskap og samfunnssikkerhet, global helse, helserett og kommunikasjon. Divisjonen er i dag organisert med 5 avdelinger. Oppgavene i divisjonen fordrer utstrakt samarbeid med eksterne aktører og myndigheter – nasjonalt og internasjonalt.

Agreement

Vi tilbyr
  • en spennende jobb i en organisasjon i endring
  • et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
  • viktige oppgaver i en virksomhet med stort samfunnsansvar
  • tilsetting som direktør (stillingskode 1062) i lønnsspennet 1.100.000 til 1.250.000

Medarbeidere i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning. Vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn, og vi ønsker å legge til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmere opplysninger ved helsedirektør Bjørn Guldvog, mobiltelefon 917 93 600, ass. helsedirektør Olav Slåttebrekk, mobiltelefon 913 73 068, eller seniorrådgiver HR Irene Bjørgo, mobiltelefon 474 68 275.
 
Søknadsfrist: 29.05.2019
 
Helsedirektoratet benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor våre søkere om å registrere sin søknad på www.helsedirektoratet.no.  

Qualifications

Du må ha relevant høyere utdanning og solid ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet. Du må også ha god innsikt i offentlig forvaltning og bred samfunnsmessig orientering. Det fordres også at du har god forståelse for oppgaver og ansvar innen for divisjonens ansvarsområde. Erfaring fra helsesektoren er en fordel.

For å lykkes i rollen bør du ha stor gjennomføringskraft, tydelig kommunikasjon, utvise godt skjønn, være god til å samarbeide og til å få det beste ut av dine medarbeidere. Stillingen vil også kreve stor arbeidskapasitet. Vi legger vekt på god rolleforståelse og på personlig egnethet.

Våre ledere skal etterleve våre lederkriterier i personalledelse, strategisk ledelse og operasjonell ledelse. Det er et krav at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres for «HEMMELIG» og «NATO SECRET».

Support