Newest Jobs

Direktoratet for e-helse_

http://ehelse.no/

category

Bank/Finans

location

Information
Firmanavn:   Direktoratet for e-helse_
Email:   post@e-helse.no
Postnummer:  
Description

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi jobber for et enklere helse-Norge.

Location
Address 1
Skøyen, Oslo, Norway
Address 2
Company Logo
company logo
screen tagSupport