Ledige stillinger

View Job
Seniorrådgiver HR
Overview
Kategori:  Cleared Jobs
Omfang:  Fast
Posted:  05/01/2018
Requirements
Job Status
Dato publisert:  05/01/2018
Søknadsfrist:  02/28/2019
Helsedirektoratet http://helsedirektoratet.no
Description

Vi søker 2-3 erfarne og engasjerte HR-medarbeidere til spennende oppgaver i en organisasjon under omstilling. Vi ser etter deg som brenner for HR-faget, som trives med å jobbe både strategisk og operativt og som vil være med på å forme og videreutvikle direktoratets HR-funksjon.

Avdeling HR- organisasjonsutvikling ble etablert som en ny stabsavdeling fra 1.3.2018, og består i dag av 6 dyktige medarbeidere. Avdelingen skal bidra til å styrke strategisk HR og organisasjonsutvikling i direktoratet, arbeidsgiverrollen og sørge for å levere gode HR-faglige tjenester i tråd med ny organisering. Oppgaveporteføljen er variert, og du må trives med å jobbe på tvers av fagområder i avdelingen.

Avdelingen inngår som en av tre avdelinger i Stab virksomhetsstyring som består av 60 medarbeidere til sammen.

Agreement

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med divisjonsdirektør Nina Aulie på 959 04 576 eller HR-rådgiver Christina Hogseth Gjertveit, tlf. 452 87 869.

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 10. mai 2018.

Qualifications
 • Generell rådgivning og veiledning til direktoratets ledere, medarbeidere og tillitsvalgte
 • Rekruttering
 • Kompetanse og medarbeiderskap
 • Lederutvikling
 • Arbeidsrettslige problemstillinger
 • Arbeidsgiverrollen og samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene
 • Lønnsforhandlinger
 • HMS- og IA-arbeid
 • Organisasjonsutvikling
 • Systemforvaltning og personaladministrasjon

Avdelingen er under oppbygging. Det betyr at konkrete

Preferred Skills
 • høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant fagkrets kan være økonomi, administrasjon, HR, arbeidsrett o.l. Lang erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • solid erfaring fra HR-arbeid fra større virksomheter, for en av stillingene er det nødvendig med erfaring fra statlig sektor
 • erfaring fra flere av avdelingens ansvarsområder
 • stor grad av selvstendighet og integritet
 • evne til å skape tillit og gode samarbeidsevner
 • høy arbeidskapasitet og evne til å ta initiativ
 • evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • god digital kompetanse

Du bør ha

 • utdanning på masternivå
 • prosjektledererfaring og eller erfaring fra omstillingsprosesser
 • for en av stillingene ønsker vi at du har master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen, med vekt på arbeidsrett eller arbeidsrett som enkeltfag
 • for en av stillingene ønsker vi at du har erfaring med lederutvikling og arbeid med strategisk kompetanse fra større virksomheter enten i privat eller offentlig sektor
  • lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspennet 620 200 til 745 600
  • stor grad av påvirkning på utvikling av egen og avdelingens oppgaveportefølje
  • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
  • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
  • gode seniorordninger fra 62 år
  • fleksibel arbeidstid

  Høsten 2018 flytter vi til nye lokaler på Storo.

  I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.