Ledige stillinger

View Job
Seksjonssjef ledelses- og kompetanseutvikling
Overview
Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Fast
Posted:  11/27/2018
Requirements
Job Status
Dato publisert:  11/27/2018
Søknadsfrist:  01/11/2019
Direktoratet for forvaltning og IKT http://www.difi.no
Description

Difi skal være en pådriver og sentral bidragsyter for å skape en mer effektiv, brukerorientert og samordnet offentlig sektor. Gjennom rådgivning og ulike programmer hjelper vi ledere i offentlig sektor å lykkes med krevende endringer og omstillingsprosesser.

Vi søker en erfaren og trygg leder til seksjon for ledelses- og kompetanseutvikling.

Seksjonssjefen rapporterer til avdelingsdirektør for ledelse og inngår i hennes ledergruppe.

Dine viktigste oppgaver

 • lede og utvikle seksjonen med 12 faglig sterke medarbeidere
 • være en aktiv bidragsyter i avdelingens ledergruppe, og styrke helhetlig og tverrfaglig utvikling av Difi og avdelingen
 • dialog med statlige toppledere og andre brukere av seksjonens tjenester
 • bidra til god samhandling med ulike private og eksterne aktører
 • operasjonalisere og iverksette Difis strategi om «å få omstilling til å skje» med et spesielt blikk på ledelse og kompetanseutvikling
Agreement

Vi tilbyr deg

 • lønn som seksjonssjef i lønnsspennet kr 769 100 kr – kr 910 900 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • nytraktet kaffe når du måtte ønske i løpet av arbeidsdagen

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Assessit for mer informasjon eller en uforpliktende og konfidensiell samtale om stillingen.

 • Tove Gartland, tlf: 958 99 755
 • Trine Bjertnes Tangen, tlf: 905 53 525

Informasjon kan også fås hos avdelingsdirektør Åshild Egerdal i Difi, tlf: 454 16 685

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT.

Qualifications

 Du må ha

 • høyere utdanning på masternivå
 • allsidig ledererfaring på både strategisk og operativt nivå
 • lederfaring fra offentlig sektor
 • god kunnskap om særskilte utfordringer som møter ledere i offentlig sektor
 • solid erfaring og dokumenterte resultater fra endringsledelse, gjerne knyttet til omstilling som følge av digitalisering

Vi ønsker at du har

 • erfaring med utvikling og gjennomføring av lederutvikling eller erfaring med rådgivning av ledere i offentlig sektor

  Vi søker deg som

  • er støttende, tydelig og motiverende i din lederstil
  • jobber strategisk og er opptatt av helhet
  • tar beslutninger og sikrer fremdrift
  • er opptatt av å skape kultur for gode prestasjoner og kompetansedeling
  • ønsker å være del av et lederteam som kjennetegnes av mot og engasjement, og som tar felles ansvar for avdelingens utvikling og resultater
  • har godt humør og ikke utpreget selvhøytidelig
  • har lyst å bidra til at Difi er en relevant og kompetent bidragsyter i statlig omstillingsarbeid
Preferred Skills