Ledige stillinger

View Job
Ledig fast stilling for dyktig jurist
Overview
Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Fast
Posted:  01/03/2019
Requirements
Job Status
Dato publisert:  01/03/2019
Søknadsfrist:  01/20/2019
Description

Vi søker

Dyktig jurist, som arbeider raskt og systematisk for å få til en god løsning i den enkelte klagesak. Du må holde et høyt faglig nivå og kunne uttrykke deg presist, både skriftlig og muntlig.

Det er også viktig at du har gode samarbeidsevner og trives med å arbeide selvstendig. Nyutdannede i 2019 kan også søke.

Arbeids- og ansvarsområder:

  • Klagesaksbehandling for de ulike nemndene.
  • Forefallende administrative oppgaver knyttet til klagesaksbehandlingen.
  • Du må være villig til å arbeide med alle rettsfeltene som sekretariatet håndterer for de ulike nemndene.
Agreement

Vi tilbyr

Hos oss er de ansatte den viktigste ressursen. Vi vektlegger at alle har gode utviklings- og karrieremuligheter og trives med sine arbeidsoppgaver og kolleger. Vi har fleksible arbeidstidsordninger, kantineordning, trening i arbeidstiden og en god tjenestepensjon i Statens Pensjonskasse. Klagenemndssekretariatet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Våre nye lokaler ligger sentralt i Bergen sentrum.

Lønn etter avtale i henhold til statens satser.

Spørsmål om stillingen

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Direktør i Klagenemndssekretariatet Anneline Vingsgård på telefon 97472717 eller e-post anneline.vingsgard@knse.no

Se også vår nettside www.klagenemndssekretariatet.no  for mer info om arbeidsplassen og de nemnder organet betjener.

Søknadsfrist 20. januar 2019. Tiltredelse etter avtale.

 

Om oss

Klagenemndssekretariatet er en av Bergens mest spennende arbeidsplasser for både nyutdannede og erfarne jurister. Hos oss får du jobbe selvstendig med Norges beste jurister innen sine fagfelt.

Klagenemndssekretariatet er et statlig organ underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Organet er et saksforberedende organ for seks klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda og Medieklagenemnda.

 

Om du har innvandrerbakgrunn, er overtallig eller har nedsatt funksjonsevne, må dette opplyses om i søknaden. Vi legger forholdene til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova) § 25.

Qualifications

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Juridikum eller master i rettsvitenskap. Gode eksamensresultater vil bli vektlagt.
  • Høyt faglig nivå.
  • Kompetanse eller erfaring fra regelverket for offentlige anskaffelser.
  • Kompetanse eller erfaring innenfor de regelverkene som organet håndterer samt innenfor forvaltningsrett og prosess rett.
  • Erfaring som dommer-, politi- eller advokatfullmektig.
  • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
  • Det vil vektlegges positivt om du er faglig nysgjerrig og er motivert for på jobbe med de rettsfeltene som Klagenemndssekretariatet håndterer.
Preferred Skills