Ledige stillinger

View Job
Jurist (førstekonsulent/rådgiver)
Overview
Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Fast
Posted:  10/30/2018
Requirements
Job Status
Dato publisert:  10/30/2018
Søknadsfrist:  11/13/2018
Klima og miljødepartementet https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/
Description

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.

 

Avfalls- og marin forsøplingsseksjonen, i Hav- og forurensningsavdelingen, har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene avfall, herunder plast og marin forsøpling, og sirkulær økonomi. 

Jurist (førstekonsulent/rådgiver)

Er du jurist og vil arbeide med å redusere marin forsøpling og fremme sirkulær økonomi? Vi styrker vår nyopprettede seksjon med en fast stilling.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Nasjonalt og internasjonalt arbeid innen sirkulær økonomi, avfall og marin forsøpling.
 • Du vil være med å utvikle og følge opp virkemidler nasjonalt og internasjonalt på fagområdet, herunder både juridiske og økonomiske.
 • Deltagelse i internasjonalt arbeid for å oppnå miljømålene på seksjonens arbeidsfelt.

Stillingen krever at du kan samarbeide godt med andre seksjoner og departementer, ha bred kontakt med underliggende etater, næringslivet og kommunesektoren.

Agreement

Vi tilbyr:
Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1,5t trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse. Se mer her: regjeringen.no/jobbikld.

 

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres i en av stillingskodene førstekonsulent/rådgiver, jf. departementets personalpolitikk.

Årslønn fra kr. 449.400 til 569.000 (ltr. 51-65), avhengig av kvalifikasjoner.

Generell informasjon:
Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV’en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi er en IA-bedrift og vårt moderne lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.

 

Vi ber at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektoniske søknaden.

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med: avdelingsdirektør Pål Spillum 90838384/ fagdirektør Mona Aarhus 47665433

Qualifications

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha master i rettsvitenskap med meget gode karakterer.
 • Du må ha noe relevant arbeidserfaring etter fullført mastergrad.

Om deg: 

 • Vi søker deg som er strukturert, analytisk og har stor arbeidskapasitet.
 • Du arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner.
 • Du har god prioriterings- og gjennomføringsevne.
 • Det kreves at du forstår rollen som embetsverk for politisk ledelse.
 • Du har stor grad av fleksibilitet og trives med en travel hverdag, som er preget av uforutsigbarhet og leveranse under tidspress.
 • Du har svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
Preferred Skills