Ledige stillinger

View Job
Jurist (førstekonsulent/rådgiver)
Overview
Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Vikariat
Posted:  10/30/2018
Requirements
Job Status
Dato publisert:  10/30/2018
Søknadsfrist:  11/13/2018
Klima og miljødepartementet https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/
Description

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.

 

Næringsseksjonen, i Hav-og forurensningsavdelingen, har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier og langtransportert luftforurensning. Seksjonen har et spesielt ansvar for forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Seksjonen har også ansvar for forurensende utslipp fra for eksempel industri, akvakultur og avløp samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge.

Jurist (førstekonsulent/rådgiver)

Vi søker en dyktig jurist som vil redusere miljø- og helsefarlig forurensning både i Norge og internasjonalt.

Vil du bli med i et travelt og hyggelig arbeidsmiljø med faglig utfordrende oppgaver? Vi har ledig et vikariat med snarlig tiltredelse og med varighet frem til 31.12.2019 (med mulighet for forlengelse og fast stilling) i Hav- og forurensningsavdelingen, næringsseksjonen.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Nasjonalt og internasjonalt arbeid mot forurensning.
 • Utvikling av juridiske og økonomiske virkemidler.
 • Regelverksutvikling nasjonalt og internasjonalt.
 • Behandling av komplekse saker etter forurensningsloven og produktkontrolloven.
 • Følge opp eksisterende regelverk innenfor hele seksjonens ansvarsområde.

Stillingen krever at du kan samarbeide godt med andre seksjoner og departementer, ha bred kontakt med underliggende etater og med representanter for næringslivet.

Agreement

Vi tilbyr:

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1,5t trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse. Se mer her:regjeringen.no/jobbikld.

 

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres i en av stillingskodene førstekonsulent/rådgiver, jf. departementets personalpolitikk.

Årslønn fra kr. 449.400 til 569.000 (ltr. 51-65), avhengig av kvalifikasjoner.

Generell informasjon:
Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV’en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi er en IA-bedrift og vårt moderne lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.

Vi ber at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektoniske søknaden.

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med: avdelingsdirektør Ida Juell 90550585/ fagdirektør Mona Aarhus 47665433

Qualifications

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha master i rettsvitenskap med meget gode karakterer.
 • Du må ha noe relevant arbeidserfaring etter fullført mastergrad.

Om deg:

 • Vi søker deg som er strukturert, analytisk og har stor arbeidskapasitet.
 • Du arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner.
 • Du har god prioriterings- og gjennomføringsevne.
 • Det kreves at du forstår rollen som embetsverk for politisk ledelse.
 • Du har stor grad av fleksibilitet og trives med en travel hverdag, som er preget av uforutsigbarhet og leveranse under tidspress.
 • Du har svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
Preferred Skills