Ledige stillinger

View Job
Førstekonsulent/rådgiver - jurist
Overview
Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Vikariat
Posted:  12/03/2018
Requirements
Job Status
Dato publisert:  12/03/2018
Søknadsfrist:  12/16/2018
Klima og miljødepartementet https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/
Description

Vi søker en effektiv og systematisk jurist med interesse for kulturminnefeltet til ett års vikariat fra 1. januar 2019 fram til 31. desember 2019 (mulighet for forlengelse) i Kulturminneavdelingen.

Arbeidsoppgaver:

Som saksbehandler innenfor kulturminnefeltet vil du arbeide med fortolkning, veiledning og regelverksutvikling. Du vil også behandle klagesaker og innsigelsessaker, samt andre saker innen kulturminneloven, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, erstatningsrett og andre offentligrettslige problemstillinger.

Agreement

Vi tilbyr:

Vi vil gi deg god opplæring med bruk av fadder og introduksjonskurs, og ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse. Se mer her: regjeringen.no/jobbikld

Årslønn:

Avhengig av dine kvalifikasjoner tilbys følgende lønnsspenn fra kr 449 400 – 576 100 (lønnstrinn 51 – 65). For stillingen som rådgiver kreves som hovedregel minst tre års relevant yrkeserfaring og god innsikt i fagområdet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I KLD er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden, eventuelt tas med ved intervju.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

avdelingsdirektør Mathys Truyen, tlf. 41 57 37 28

avdelingsdirektør Berit Halvorsen, tlf. 91 75 30 27

Qualifications

Kvalifikasjoner:

  • Du har master i rettsvitenskap.
  • Relevant erfaring vil bli vektlagt, men nyutdannede er også velkomne til å søke.
  • Det er ønskelig med kjennskap til kulturminneforvaltningen og at du har interesse for avdelingens ansvarsområde.
  • Det stilles krav om god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
  • Gode generelle digitale ferdigheter er nødvendig.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Personlige egenskaper:

  • Vi søker deg som er strukturert, analytsik og har stor arbeidskapasitet.
  • Du arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner.
  • Du har prioriterings- og gjennomføringsevne.
  • Du har stor grad av fleksibilitet og trives med en travel hverdag, som er preget av uforutsigbbarhet og leveranse under tidspress.
Preferred Skills