Ledige stillinger

View Job
Førstekonsulent/rådgiver - internasjonalt miljøarbeid
Overview
Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Vikariat
Posted:  11/22/2018
Requirements
Job Status
Dato publisert:  11/22/2018
Søknadsfrist:  12/10/2018
Klima og miljødepartementet https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/
Description

Det er ledig et vikariat fram til 1. april 2020 (mulighet for forlengelse) i Klimaavdelingen, utviklings- og finansieringsseksjonen, det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver må påregnes på alle felt i seksjonen, men vil i hovedsak være rettet mot miljøsamarbeidet med Kina og arbeidet med kortlevde klimaforurensere nasjonalt og internasjonalt gjennom koalisjonen for klima og ren luft (CCAC).

 

Arbeidet er preget av:

 • utviklingsoppgaver
 • innhenting av relevant kunnskap og informasjon
 • analyse og utforming av policy/tiltak og initiativer
 • bred kontakt i departementet, mot ytre etater (særlig Miljødirektoratet) og eksternt mot andre departementer
 • en del reising må påregnes
Agreement

Vi tilbyr:

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1,5 time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse. Se mer her: regjeringen.no/jobbikld.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres i en av stillingskodene førstekonsulent/rådgiver, jf. departementets personalpolitikk.

Årslønn fra kr 449 400,- til 569 000,- (ltr. 51-65), iht. kvalifikasjoner.

Generell informasjon:

Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV’en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi er en IA-bedrift og vårt moderne lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.

Vi ber at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med: avdelingsdirektør Nina Rør, tlf.nr. 22 24 57 60, eller seniorrådgiver John Erik Prydz tlf.nr. 22 24 60 53.

Qualifications

Du har følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning på mastergradsnivå i økonomi, eller samfunnsfag og gjerne med økonomi i fagkretsen
 • minst ett til to år med erfaring fra internasjonalt miljø- og utviklingssamarbeid, eller relevant nasjonalt forvaltningsarbeid
 • god kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Dine egenskaper:

 • god vurderingsevne og tar selvstendige beslutninger
 • analytisk, samt kreativ og ser muligheter
 • helhetstenkende og har interesse for politiske prosesser, samtidig kan du gå i dybden og jobbe med detaljer
 • det legges vekt på gode samarbeidsevner
Preferred Skills