Integrerings og mangfoldsdirektoratet(IMDI)

Register

Active Listings: 0 Registered: 3. January 2014 (over 3 years ago)

Company Information

IMDI er et direktorat underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). IMDi er en kunnskaps- og nettverksorganisasjon som skaper resultater gjennom samarbeid.
Direktoratets hovedarbeidsområder er å bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, bosetting av nyankomne med flyktningebakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Current job openings at Integrerings og mangfoldsdirektoratet(IMDI)

Currently this employer doesn't have any openings.
 

Søk etter ledige stillinger

TOP

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe