Utlendingsdirektoratet

Register

Active Listings: 0 Registered: 3. January 2014 (over 3 years ago)

Company Information

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal iverksette statens innvandringspolitikk gjennom behandling av søknader om ulike typer oppholds- og arbeidstillatelser, og sikre at flyktninger får beskyttelse gjennom behandling av asylsøknader. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet.

Se også www.udi.no

Current job openings at Utlendingsdirektoratet

Currently this employer doesn't have any openings.
 

Søk etter ledige stillinger

TOP

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe