Arbeidstilsynet

Register

Active Listings: 0 Registered: 3. January 2014 (over 3 years ago)
Location
Statens hus, Prinsensgate 1, Trondheim, Norway

Company Information

Direktoratet for arbeidstilsynet har ansvar for utvikling og oppfølging av strategier, mål og resultatkrav, kunnskapsutvikling, regelverksutvikling og informasjon. Direktoratet bidrar til at våre 7 regioner på en best mulig måte er i stand til å møte de utfordringer Arbeidstilsynet står ovenfor. Direktoratet er organisert i 5 avdelinger; Avdeling for organisasjon, -styring og samordning, -lov og regelverk, -dokumentasjon og analyse og -kommunikasjon. Alle avdelingene rapporterer til direktøren for Arbeidstilsynet. Vi har i dag ca. 100 ansatte og er lokalisert i Trondheim.

Current job openings at Arbeidstilsynet

Currently this employer doesn't have any openings.
 

Søk etter ledige stillinger

TOP

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe