Arbeids- og sosialdepartementet

Register

Active Listings: 0 Registered: 3. January 2014 (over 3 years ago)

Company Information

Arbeids- og sosialdepartementet har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder:

  • Arbeidsmarkedspolitikk
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Inntektspolitikk
  • Pensjoner
  • Velferdspolitikk

Oppgaver

Departementets oppgaver faller innenfor tre hovedområder:

Være sekretariat for statsråden: Departementet skal bistå politisk ledelse med å utforme politikk og overordnede planer for gjennomføring av politikken på eget arbeidsområde, understøtte kommunikasjonen med Storting og Regjering og framlegge viktige enkeltsaker for politisk ledelse.

Ivareta forvaltningsoppgaver: Departementet skal utføre forvaltningsoppgaver som er tillagt departementet, og være klage- og overprøvingsinstans for saker som er behandlet i ytre etater.

Styre og følge opp underliggende virksomheter: Departementet skal sette mål, gi rammer, veilede og følge opp resultater i de underliggende etatene i samsvar med gjeldende lover og regler og politiske retningslinjer.

Current job openings at Arbeids- og sosialdepartementet

Currently this employer doesn't have any openings.
 

Søk etter ledige stillinger

TOP

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe