Fylkesmannen i Telemark

Register

Active Listings: 0 Registered: 16. January 2014 (over 3 years ago)

Company Information

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 100 ansatte og er lokalisert i Statens Hus, Skien. Se for øvrig vår hjemmeside www.fylkesmannen.no/telemark

Current job openings at Fylkesmannen i Telemark

Currently this employer doesn't have any openings.
 

Søk etter ledige stillinger

TOP

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe