Direktoratet for forvaltning og IKT

Register

Active Listings: 2 Registered: 16. January 2014 (over 3 years ago)
Location
Besøksadresse i Oslo: Grev Wedels plass 9 og besøksadresse i Leikanger er: Skrivarvegen 2., Norway

Company Information

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bidra til å utvikle og fornye norsk forvaltning. Dette skal vi gjøre med spisskompetanse innenfor ledelse, utvikling av medarbeidere, IKT, omstilling, organisering, kommunikasjon og offentlige anskaffelser. Difi har om lag 240 ansatte i Oslo og Leikanger. Vi legger vekt på mangfold og har som mål å nå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med funksjonshemming og personer med innvandrerbakgrunn.

Current job openings at Direktoratet for forvaltning og IKT

 

Søk etter ledige stillinger

TOP

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe