Klima- og miljødepartementet

Register

Active Listings: 1 Registered: 16. January 2014 (over 3 years ago)

Company Information

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Miljødirektoratet, Norsk polarinstitutt, Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 tilsatte.

Current job openings at Klima- og miljødepartementet

 

Søk etter ledige stillinger

TOP

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe