Toll og avgiftsdirektoratet

Register

Active Listings: 6 Registered: 8. October 2013 (over 3 years ago)

Company Information

Toll- og avgiftsetatens hovedoppgaver er å sikre inntekter til staten gjennom innkreving av toll og avgifter, samt å verne samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer. Vi tilbyr spennende utfordringer i en organisasjon med viktige samfunnsoppgaver. Vi er organisert i et sentralt direktorat med seks underliggende tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet. 

 

Søk etter ledige stillinger

TOP

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe