Seniorrådgiver til seksjon for strategi og plan i Tolldirektoratet - Inkludi

Seniorrådgiver til seksjon for strategi og plan i Tolldirektoratet

av / Wednesday, 07 March 2018 / Published in
Tolletaten Published: 7. March 2018

Description

Vil du være sentral i Tolletatens kvalitets- og prosessledelse?

Tolletaten er i en spennende utvikling. Vi moderniserer vårt rammeverk for styring og kontroll, styrker strategiutviklingen og de langsiktige planprosessene. Nå ser vi etter en faglig sterk seniorrådgiver som skal bidra til å innføre kvalitets- og prosessledelse i etaten. I den nyopprettede seksjonen for strategi og plan vil du jobbe sammen med fageksperter innenfor strategi, styring og internkontroll og risiko- og sikkerhetsstyring. Du vil være sentral i arbeidet med å sørge for at virksomhetens prosesser er underlagt styring og kontroll, enkeltvis og samlet.

I Tolletaten ønsker vi å tydeliggjøre våre kjerne- og støtteprosesser. Vi vil standardisere og følge opp at prosessene, fra begynnelse til slutt, etterleves og tilfredsstiller de krav som settes til disse. Du vil få ansvaret for å etablere prosessledelse, og sammen med eiere av kjerne- og støtteprosessene skal du utvikle krav til prosessenes effektivitet. Kjerneprosessene består av vareførsel - og kontrollprosesser. Viktige støtteprosesser er etterretning, IT-styring og administrasjon. Du vil også bli sentral i å innføre eventuell systemstøtte for prosessledelse.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid på tvers i organisasjonen. Det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i en spennende, nyopprettet stilling.

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

 • tverrfaglig og utadrettet samarbeid med avdelinger og regioner for å innføre kvalitets- og prosessledelse
 • identifisere behov og krav hos brukere ved hjelp av intervjuer og workshops
 • dokumentere prosessene med egnet metodikk og system
 • være systemforvalter for etatens eventuelle systemstøtte på prosessområdet

Personlige egenskaper

 • strukturert og analytisk
 • god helhetsforståelse
 • samarbeidsorientert og nysgjerrig

Nødvendige kvalifikasjoner

 • du har relevant utdannelse på masternivå, gjerne innen IT
 • du har erfaring fra kvalitets- og prosessledelse
 • du har erfaring med behovsanalyse og kravspesifisering
 • du har god forretnings- og teknologiforståelse
 • du er strukturert og systematisk

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i en nyopprettet seksjon som representerer et satsingsområde i Tolletaten
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • lønn som seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ kr 605 800 - 704 800.  For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum

Generelle opplysninger

 • Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du som skal tilsettes, må kunne sikkerhetsklareres for graden konfidensielt.
 • I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.
 • Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil i så fall varsle deg om det.
 • For mer informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Erik Guldhav på telefon 99515092 eller fagdirektør Øyvind Bohn Vestli på telefon 90563048
 • Søknadsfristen er: 08.04.2017
 • Stillingsnummer: 09/2018

Søk på stilling

Location

Oslo, Norway
Job Type

Fast
Om selskapet

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.

Avdeling

Avdeling for virksomhetsstyring og fellesfunksjoner

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Erik Guldhav tlf: 22 86 02 64 mob: 995 15 092 Fagdirektør strategiutvikling Øyvind Bohn Vestli tlf: 22 86 09 12 mob: 905 63 048

Søknadsfrist

08.04.2018

Bruk
Drop files here browse files ...

Related Jobs

TOP
Are you sure you want to delete this file?
/