Divisjonsdirektør analyse og samfunn - 3/2018 - Inkludi

Divisjonsdirektør analyse og samfunn – 3/2018

av / Monday, 12 February 2018 / Published in
Helsedirektoratet Published: 12. February 2018

Description

Helsedirektoratet er et fagorgan på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet.  Vi holder til hovedsakelig i Oslo og Trondheim. Etter omorganisering er det ledig stilling som direktør Divisjon Analyse og Samfunn.

Divisjonsdirektør – Analyse og Samfunn 3/2018

Helsedirektoratet har ledig fast stilling som divisjonsdirektør (kode 1062) i Divisjon Analyse og Samfunn.  Divisjonsdirektøren sitter i direktoratets ledergruppe og rapporterer til helsedirektøren.

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

 • Vi søker en engasjert og tydelig leder for denne delen av Helsedirektoratet. Divisjon Analyse og Samfunn etableres fra 1. mars 2018 som en organisatorisk enhet med stort spenn i oppgaver og ansvar. Divisjonen har en viktig rolle i å understøtte Helsedirektoratets ansvar for å følge med på utviklingen i helse- og omsorgstjenesten samt forhold som påvirker folkehelsen. Innenfor divisjonens ansvarsområde ligger også beredskap og samfunnsikkerhet samt helserett og kommunikasjon. Divisjonen er i dag organisert med 5 avdelinger. Oppgavene i denne divisjonen fordrer utstrakt samarbeid med eksterne aktører og myndigheter – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Divisjonsdirektøren har selvstendig ansvar for divisjonens mål- og resultatoppnåelse, og skal bidra til at et samlet direktorat ivaretar sin rolle som fagorgan, myndighetsutøver og iverksetter av nasjonale satsninger.

Personlige egenskaper

 • Lederen bør ha stor gjennomføringskraft, tydelig kommunikasjon, utvise godt skjønn, være god til å samarbeide og få det beste ut av sine medarbeidere. Stillingen vil også kreve stor arbeidskapasitet. Vi legger vekt på god rolleforståelse og på at lederen er personlig egnet.
 • Det stilles krav til solid ledererfaring, personlig integritet og evne til å etablere tillit både internt og som representant for sentrale helsemyndigheter. Våre ledere skal etterleve våre lederkriterier i personalledelse, strategisk ledelse og operasjonell ledelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Det forutsettes høyere utdanning og ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet. Lederen må ha bred administrativ erfaring, god innsikt i offentlig forvaltning og bred samfunnsmessig orientering.  Det fordres også god forståelse for oppgaver og ansvar innenfor divisjonens ansvarsområde

Vi tilbyr

 • stilling som direktør (kode 1062), med lønn i lønnsspennet kr 1.056.300 – kr 1.145.600
 • en spennende jobb i en organisasjon i endring
 • et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • viktige oppgaver i en virksomhet med stort samfunnsansvar

Generelle opplysninger

 • Medarbeidere i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.
 • I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
 • Nærmere opplysninger ved helsedirektør Bjørn Guldvog, mobiltelefon 917 93 600 eller ass. helsedirektør Olav Slåttebrekk, mobiltelefon 913 73 068.
 • Søknadsfrist: 28.02.18.
 • Helsedirektoratet benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor våre søkere om å registrere sin søknad på www.helsedirektoratet.no. Merk søknaden med kunngjøringsnummer 3/2018.

Søk på stilling

Location

Oslo, Norway
Job Type

Fast
Om selskapet

I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helse- og omsorgstjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim.

Avdeling

Ledelsen

Kontaktpersoner:

helsedirektør Bjørn Guldvog tlf: +47 24 16 30 50 mob: +47 917 93 600 Assisterende direktør Olav Valen Slåttebrekk mob: +47 913 73 068

Søknadsfrist

28.02.2018

Bruk
Drop files here browse files ...

Related Jobs

TOP
Are you sure you want to delete this file?
/