Divisjonsdirektør virksomhetstyring - 2/2018 - Inkludi

Divisjonsdirektør virksomhetstyring – 2/2018

av / Monday, 12 February 2018 / Published in
Helsedirektoratet Published: 12. February 2018

Description

Helsedirektoratet er et fagorgan på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet.  Vi holder til hovedsakelig i Oslo og Trondheim. Etter omorganisering er det ledig stilling som direktør for Divisjon Virksomhetsstyring.

Helsedirektoratet har ledig fast stilling som divisjonsdirektør for Divisjon Virksomhetsstyring.  Divisjonsdirektøren sitter i direktoratets ledergruppe og rapporterer til helsedirektøren.

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

 • Vi søker en engasjert og tydelig leder for denne delen av Helsedirektoratet. Stillingen er begrunnet i behovet for sterkere, mer strategisk og helhetlig virksomhetsstyring. Ansvarsfeltet omfatter arbeid med virksomhetsplanlegging og oppfølging, porteføljestyring HR, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling av ledere og medarbeidere, økonomi, regnskap, lønnsfunksjoner og lederstøttefunksjoner, samt eiendomsforvaltning og byggsikkerhet.
 • Divisjon virksomhetsstyring etableres fra 1. mars 2018 som en stabsfunksjon til Helsedirektør.
 • Divisjonsdirektøren har selvstendig ansvar for divisjonens mål- og resultatoppnåelse, og skal bidra til at et samlet direktorat ivaretar sin rolle som fagorgan, myndighetsutøver og iverksetter av nasjonale satsninger.

Personlige egenskaper

 • Lederen skal kunne vise til stor gjennomføringskraft, tydelig kommunikasjon, utvise godt skjønn, være god til å samarbeide og få det beste ut av sine medarbeidere. Stillingen vil også kreve stor arbeidskapasitet. Vi legger vekt på god rolleforståelse og på at lederen er personlig egnet og kan vise til bred og lang erfaring med personalledelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Det forutsettes høyere utdanning og ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet. Lederen må ha bred administrativ erfaring, høy digital kompetanse, erfaring med økonomistyring, strategisk virksomhetsstyring og god innsikt i offentlig forvaltning.  Det fordres også ha god kjennskap til og forståelse for oppgaver og ansvar innen for divisjonens ansvarsområde
 • Det stilles krav til solid ledererfaring, personlig integritet og evne til å etablere tillit både internt og som representant for sentrale helsemyndigheter. Våre ledere skal etterleve våre lederkriterier i personalledelse, strategisk ledelse og operasjonell ledelse.

Vi tilbyr

 • tilsetting som direktør (kode 1062), med lønn innenfor lønnsspennet kr 1.056.300 – kr 1.145.600
 • en spennende jobb i en organisasjon i endring
 • et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • viktige oppgaver i en virksomhet med stort samfunnsansvar

Generelle opplysninger

 • Medarbeidere i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.
 • I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
 • Nærmere opplysninger ved helsedirektør Bjørn Guldvog, mobiltelefon 917 93 600 eller ass. helsedirektør Olav Slåttebrekk, mobiltelefon 913 73 068.
 • Søknadsfrist: 28.02.18.
 • Helsedirektoratet benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor våre søkere om å registrere sin søknad på www.helsedirektoratet.no. Merk søknaden med kunngjøringsnummer 2/2018.

Søk på stilling

Location

Oslo, Norway
Job Type

Fast
Om selskapet

I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helse- og omsorgstjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim.

Avdeling

Ledelsen

Kontaktpersoner:

helsedirektør Bjørn Guldvog Telefon: +47 24 16 30 50 og Assisterende direktør Olav Valen Slåttebrekk Telefon: +47 913 73 068

Søknadsfrist

28.02.2018

Bruk
Drop files here browse files ...

Related Jobs

TOP
Are you sure you want to delete this file?
/