Kan du styrke informasjonssikkerheten i forvaltningen? - Inkludi

Kan du styrke informasjonssikkerheten i forvaltningen?

av / Tuesday, 30 January 2018 / Published in
Direktoratet for forvaltning og IKT Published: 30. January 2018

Description

Difi er statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet. Vi jobber for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i forvaltningen. Vårt ansvar er forebyggende informasjonssikkerhet, og det innebærer i praksis å stille krav om styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet og å tilby veiledning på et overordnet nivå. Vi tilrettelegger for bedre koordinering av etatenes arbeid med informasjonssikkerhet, og vedlikeholder et kunnskapsgrunnlag om arbeidet med informasjonssikkerhet i forvaltningen. Utfordringene og utviklingsmulighetene er mange og spennende. Du vil bli del av et team som jobber med å styrke informasjonssikkerheten i forvaltningen, og du vil jobbe med informasjonssikkerhet i et tverrfaglig miljø.

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

 • utvikling av veilednings- og opplæringsmateriale
 • foredragsvirksomhet
 • drive nettverksarbeid
 • kartlegging av behov i forvaltningen
 • utvikle regelverk som legger til rette for digitalisering
 • bidra i arbeid med nye politiske føringer for informasjonssikkerhetsarbeidet
 • vedlikeholde kunnskapsgrunnlag om arbeidet med informasjonssikkerhet i forvaltningen

Personlige egenskaper

 • snakke med ledere på en måte som skaper tillit og endring
 • være engasjert, kunne lytte og lære, og være løsningsorientert
 • kunne jobbe selvstendig og i samarbeid med andre

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • minst to års relevant arbeidserfaring
 • god risikoforståelse
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Du bør ha:

 • kunnskap om offentlig forvaltning
 • teknologiforståelse
 • erfaring med å gjøre samfunnsøkonomiske analyser
 • erfaring med å gjøre risikovurderinger

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 520 000 - kr. 800 000 etter kvalifikasjoner og ifølge Difis kriterier for stillingsnivå. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
  mulighet for å trene i arbeidstiden

Generelle opplysninger

 • Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.
 • Arbeidssted:Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo
 • Ref. nr.: 3690023020

Søk på stilling

Location Oslo, Norway
Job Type

Fast
Om selskapet

Difi er det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor. Dette skal vi gjøre med spisskompetanse innenfor ledelse, organisering, kompetanseutvikling, innovasjon, digitalisering, offentlige anskaffelser, ikt og universell utforming. Difi har om lag 300 ansatte i Oslo og Leikanger.

Kontaktpersoner:

Øyvind Grinde Seksjonssjef (+47) 416 43 614 Oyvind.Grinde@difi.no

Søknadsfrist

01.03.2018

Bruk
Drop files here browse files ...
TOP
Are you sure you want to delete this file?
/