Ekspedisjonssjef Spesialisthelsetjensteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet - Inkludi

Ekspedisjonssjef Spesialisthelsetjensteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet

av / Wednesday, 10 January 2018 / Published in
Helse og omsorgsdepartementet Published: 10. January 2018

Description

Vi søker en strategisk leder til vår Spesialisthelsetjenesteavdeling

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

 • Spesialisthelsetjenesteavdelingen (SHA) har ansvar for å legge til rette for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten. Det innebærer kvalitet og pasientsikkerhet, finansiering, forskning og innovasjon, utdanning og samhandling med helsetjenesten. Viktige utfordringer er å utvikle tjenester med god kvalitet og tilgjengelighet for pasienten, i tillegg til oppfølging av den demografiske og teknologiske utviklingen. Oppfølging av pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet er et spesielt ansvar. Avdelingen er etatstyrer for Helsedirektoratet, Norsk pasientskadeerstatning, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og Bioteknologirådet.

Personlige egenskaper

 • strategisk orientert
 • har god gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsevner
 • evner å inspirere og lede 40 kompetente medarbeidere
 • er en raus og omgjengelig person

Du må kunne bidra til politikkutviklingen på dette viktige samfunnsområdet. Personlig egnethet vektlegges.

Ekspedisjonssjefen deltar i departementets toppledelse og rapporterer til departementsråden.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning
 • bred ledererfaring, og her må du kunne vise til gode resultater
 • innsikt i politiske prosesser
 • god rolleforståelse
 • forståelse for statlig forvaltning og styring
 • kjennskap til spesialisthelsetjenesten og departementets ansvarsområder
 • erfaring med å løse oppgaver på tvers av sektorer er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • gode engelskkunnskaper

Du må være norsk statsborger, og må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • et faglig dyktig og spennende arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger
 • 5 ukers ferie, fleksitidsordning og gode velferdsordninger

Generelle opplysninger

 • Kvinner oppfordres til å søke.
 • Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.
 • For ytterligere informasjon kan departementsråd Bjørn-Inge Larsen, tlf. 22 24 84 07 også kontaktes.
 • Søknad med CV merkes 46038.
 • For å søke stillingen vennligst send CV og søknad til kontakt@amropdelphi.no.
 • Etter at søknadsfristen er gått ut lages det en offentlig og en utvidet søkerliste. Søkere som har bedt om konfidensiell behandling kan likevel bli oppført på søkerlisten. I så fall vil søkere bli varslet før offentliggjøring.

Søk på stilling

Location Oslo, Norway
Job Type

Fast
Om selskapet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken og for primærhelse- og spesialisthelsetjenesten, herunder e-helse, helserett og eierskapsforvaltning av helseforetakene. Departementet har 210 ansatte. Les mer om oss på regjeringen.no.

Avdeling

Spesialisthelsetjensteavdelingen

Kontaktpersoner:

Kontaktperson i Amrop Delphi: Liv S. Bøe, tlf. 23 33 27 70. Kontaktperson i Helse og omsorgsdepartementet: Bjørn-Inge Larsen, tlf. 22 24 84 07

Søknadsfrist

08.02.2018

Bruk
Drop files here browse files ...
TOP
Are you sure you want to delete this file?
/