Konsulent/Førstekonsulent - Arkivmedarbeider - Inkludi

Konsulent/Førstekonsulent – Arkivmedarbeider

av / Tuesday, 28 November 2017 / Published in
Fylkesmannen i Telemark Published: 28. November 2017

Description

I administrativ enhet er det fra medio februar ledig en 100% fast stilling som arkivmedarbeider.

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

 • Elektronisk posthåndtering
 • Journalføring
 • Avlevering til Statsarkivet
 • Generelt arkivarbeid – daglig drift

Personlige egenskaper

 • God skriftlig formuleringsevne
 • Nøyaktig og grundig
 • Stor arbeidskapasitet
 • Initiativrik og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode praktiske ferdigheter i bruk av IKT-verktøy

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, helst Arkivakademiet
 • God kjennskap til regelverk og standarder
 • Det er ønskelig med erfaring fra statlig/offentlig arkiv
 • Kjennskap til ePhorte er en fordel

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø.
 • God personalpolitikk og velfungerende medbestemmelsesordninger.
 • Gode pensjons- og boliglånsordninger
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Stillingen lønnes som 1065 Konsulent, normalt fra kr. 410 000 – 451 300. For spesielt godt kvalifiserte personer tilbyr vi kode 1408 Førstekonsulent. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generelle opplysninger

 • Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi søker å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med redusert funksjonsevne. Informer oss gjerne om dette.
 • Henvendelser kan gjøres i fortrolighet frem til søknadsfristens utløp. Senere blir søkernes navn gjort kjent i offentlig søkerliste.
 • For nærmere opplysninger om stillingen ta gjerne kontakt med administrasjonsdirektør Birte Aas, tlf. 35586123/41694155.
 • Vi ber om at søknad, vedlagt vitnemål og relevante attester, sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Referanser bes oppgitt.

Søk på stilling

Job Type

Fast
Om selskapet

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig vår hjemmeside www.fylkesmannen.no/telemark Regjeringen har besluttet at Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Telemark skal sammenslås fra 1. januar 2019. Det nye embetet skal samlokaliseres i Tønsberg, med unntak av en organisatorisk enhet som lokaliseres til Skien. Omfang og innhold i den organisatoriske enheten besluttes i den lokale prosessen og vil avklares som en del av prosessen med organisasjonskartet.

Kontaktpersoner:

Administrasjonsdirektør Birte Aas, tlf. 35586123/41694155.

Søknadsfrist

04.01.2018

Bruk
Drop files here browse files ...
TOP
Are you sure you want to delete this file?
/