Rådgiver/seniorrådgiver - jurist - Inkludi

Rådgiver/seniorrådgiver – jurist

av / Tuesday, 07 November 2017 / Published in
Fylkesmannen i Telemark Published: 7. November 2017

Description

Sosial- og helseavdelingen har ledig en 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

 • Klagesaksbehandling, veiledning og tilsyn etter lov om sosiale tjenester i NAV
 • Klagesaksbehandling, veiledning og tilsyn etter helse- og omsorgstjenesteloven
 • Klagesaksbehandling, veiledning og tilsyn etter introduksjonsloven

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Samfunnsorientert, initiativrik og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode praktiske ferdigheter i bruk av IKT-verktøy
 • Evne til å håndtere hektiske/stressede situasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis fra saksbehandling på sosialtjenesteområdet og/eller omsorgstjenester

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø.
 • God personalpolitikk og velfungerende medbestemmelsesordninger.
 • Gode pensjons- og boliglånsordninger
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Stillingen lønnes som rådgiver kode 1434, normalt fra kr. 516 000 – kr. 622 000. For spesielt godt kvalifiserte personer tilbyr vi kode 1364 seniorrådgiver. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til statens pensjonskasse.

Generelle opplysninger

 • Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi søker å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med redusert funksjonsevne. Informer oss gjerne om dette.
 • Henvendelser kan gjøres i fortrolighet frem til søknadsfristens utløp. Senere blir søkernes navn gjort kjent i offentlig søkerliste.
 • For nærmere opplysninger om stillingen ta gjerne kontakt med fylkeslege Steinar Aase, tlf. 35586335/93812800 eller underdirektør Inger Tveit Espeland, tlf. 35586191/40404192.
 • Vi ber om at søknad, vedlagt vitnemål og relevante attester, sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Referanser bes oppgitt.
  Søknadsfrist: 26.11.2017

Søk på stilling

Job Type

Fast
Om selskapet

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig vår hjemmeside www.fylkesmannen.no/telemark Regjeringen har besluttet at Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Telemark skal sammenslås fra 1. januar 2019. Det nye embetet skal samlokaliseres i Tønsberg, med unntak av en organisatorisk enhet som lokaliseres til Skien. Omfang og innhold i den organisatoriske enheten besluttes i den lokale prosessen og vil avklares som en del av prosessen med organisasjonskartet.

Kontaktpersoner:

fylkeslege Steinar Aase, tlf. 35586335/93812800 eller underdirektør Inger Tveit Espeland, tlf. 35586191/40404192.

Søknadsfrist

26.11.2017

Bruk
Drop files here browse files ...

Related Jobs

TOP
Are you sure you want to delete this file?
/