Kontorsjef til nyopprettet kontrollkontor ved grensekontrollavdelingen i Tollregion Øst-Norge - Inkludi

Kontorsjef til nyopprettet kontrollkontor ved grensekontrollavdelingen i Tollregion Øst-Norge

av / Thursday, 09 November 2017 / Published in
Tolletaten Published: 9. November 2017

Description

Har du interesse for utfordrende grensekontroll og ledelse? Da er det deg vi ser etter.

Ørje tollsted disponerer ca 70 årsverk, hvor de fleste er knyttet til helkontinuerlig turnustjeneste. Tollstedet er delt i 2 seksjoner, toll- og vareførselseksjonen og grensekontrollseksjonen.
Grensekontrollseksjonen er bemanningsmessig økt etter styrkingen av grensekontrollen og skal nå organiseres med et eget kontrollkontor som i hovedsak skal disponere de operative ressursene. Kontorets primæroppgave er grensekontroll, herunder målrettet kontroll og etterretning knyttet til reisende, transportmidler og gods.

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

 • Vi disponerer nye kontrollfasiliteter ved Ørje tollsted og har gode verktøy og hjelpemidler. Seksjonen disponerer en mobil skanner, med operatører som bistår både egen og andre regioner.
 • Kontorsjefen vil få personalansvar og administrativ ledelse av de fleste tjenestemennene ved seksjonen. Oppgaver knyttet til årsplanlegging og resultatrapportering likeså.
 • Arbeidet vil forøvrig være å holde oppsyn med den daglige driften i den operative grensekontrollen.
  Operativ virksomhet må påregnes. Kontorsjefen rapporterer til seksjonssjef grensekontrollseksjonen og vil dessuten være fast stedfortreder for denne.

Personlige egenskaper

 • Ledererfaring vil bli vektlagt.

Nødvendige kvalifikasjoner

 

 • tollfaglig etatsutdannelse
 • faglig spisskompetanse i objektsutvelgelse og kontrollgjennomføring, gjerne i landeveis grensekontroll kjennskap til grensetollsamarbeidet med Sverige
 • gode lederegenskaper, herunder evnen til å engasjere og motivere medarbeiderne
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • endrings- og løsningsorientert

 

Vi tilbyr

 

 • mulighet for å være med å utvikle og forme et nytt kontor
 • et inspirerende arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • lønn som kontorsjef lønnstrinn 512 700 - 579 300

 

Generelle opplysninger

 • Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt etter behov.
 • Søknadsfrist: 23.11.2017
 • Stillingsnummer: 42/2017

Søk på stilling

Job Type

Fast
Om selskapet

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet. Tollregion Øst-Norge omfatter fylkene Østfold, Hedmark og Oppland med regiontollsted i Fredrikstad. Det er i tillegg tollsteder på Svinesund, Kongsvinger, Østby, Åsnes og Ørje. Regionen har cirka 330 ansatte, og betjener et allsidig næringsliv, samt viktige grenseoverganger og sentrale havner.

Avdeling

Grensekontrollavdelingen

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Asle Farberg tlf: 69 36 22 12 mob: 90 92 37 32 Seksjonssjef Gro Lene Gundelsby tlf: 69 84 48 09

Søknadsfrist

23.11.2017

Bruk
Drop files here browse files ...
TOP
Are you sure you want to delete this file?
/