Tollrevisor/spesialrevisor til Tollregion Sør-Norge - Inkludi

Tollrevisor/spesialrevisor til Tollregion Sør-Norge

av / Wednesday, 04 October 2017 / Published in
Tolletaten Published: 4. October 2017

Description

Er du vår nye medarbeider innen revisjon?

Det er ledig inntil 2 faste heltidsstillinger som tollrevisorer/spesialrevisorer i tollregion Sør-Norge.
Som tollrevisor/spesialrevisor hos oss jobber du i etterkontrollsekjonen i toll- og vareførselsavdelingen. Seksjonen har ansvaret for etterkontroll i regionen og har hovedansvaret for kontroll med avgitte opplysninger og etterlevelse av regelverket, i forbindelse med import og eksport av varer rettet mot virksomheter eller privatpersoner.

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

 

 • etterkontroll / revisjon av toll- og avgiftspliktige næringsdrivende og private, ved import og eksport av varer
 • informasjonsarbeid mot næringslivet
 • undervisnings- og foredragsoppgaver innenfor eget fagområde både i og utenfor etaten

 

Personlige egenskaper

 • I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet og være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende.
  Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Nødvendige kvalifikasjoner

 

 • bestått fordypningsnivå ved Tolletatens kompetansesenter og tollrevisorutdanning eller fullført relevant utdanning på bachelornivå
 • kjennskap til og erfaring fra regnskapskontroll / revisjon
 • strukturert og med evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig
 • god kommunikasjonsevne
 • god skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • gode samarbeidsevner, med evne til å skape et godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr

 

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • faglig samarbeid både internt i etaten og med eksterne aktører som for eksempel skatteetaten
 • fleksibel arbeidstid
 • pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn etter Statens lønnsregulativ som tollrevisor/spesialrevisor, kr 462 000 - kr 499 600
 • dyktige kolleger i et inkluderende og godt arbeidsmiljø

 

Generelle opplysninger

 • Tolletaten er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov.
 • Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg om reservasjonen ikke tas til følge.
  Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest.
 • Arbeidssted vil være ved Sandefjord Lufthavn Torp eller Kristiansand regiontollsted.
 • For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Sten Bråten tlf. 33428290 / 907 37 327, eller avdelingsleder Børre Kvernland tlf.  38127360 / 905 71 934.
 • Søknadsfrist: 1. november 2017.
 • Stillingsnummer: 38/2017

Søk på stilling

Location

Oslo, Norway
Job Type

Fast
Om selskapet

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet. Tollregion Sør-Norge omfatter Agder – fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud med Kristiansand som regiontollsted. Regionen betjener et allsidig næringsliv, samt sentrale havner, fergeterminaler og flyplasser med stor internasjonal trafikk. Regionen har om lag 200 ansatte

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Sten Bråten tlf: 33428290 mob: 90737327 Avdelingsleder Børre Kvernland tlf: 38 12 73 60 mob: 905 71 934

Søknadsfrist

01.11.2017

Bruk
Drop files here browse files ...
TOP
Are you sure you want to delete this file?
/