HR-Pakker

Hvordan håndtere mangfold på arbeidsplassen

  • Under rekrutteringsprosessen
  • Etter ansettelse
  • Reduksjon av sykefravær
  • Konflikthåndtering for arbeidsplasser med flere
    tokulturelle grupper
  • Lederutvikling av ansatte med minoritetsbakgrunn

Kontakt oss i dag.