Økt mangfoldsarbeid blant danske arbeidsgivere

Innvandring presser ned lønningene
6. February 2013
Fikk relevant jobb i Bring
1. November 2013

Økt mangfoldsarbeid blant danske arbeidsgivere

På en studietur til København møtte representanter fra 8 statlige virksomheter danske arbeidsgivere fra både privat og offentlig sektor.

Foreningen Nydansker hadde satt sammen et program, der de norske deltakerne fikk møte en rekke danske arbeidsgivere. De fortalte om hvordan de arbeider konkret med mangfold i tilknytning til rekruttering, omdømme, arbeidsmiljø og mangfoldsledelse.

Bedrifter i privat sektor har fokus på at mangfold må være lønnsomt for bedriften, og at de ønsker å vise samfunnsansvar. Mangfold skal bidra til innovasjon, godt omdømme og bedre konkurranseevne. Virksomheter i offentlig sektor ønsker å nå ut til alle grupper i befolkningen for å kunne tilpasse tjenestetilbudet på best mulig måte.

Disse virksomhetene presenterte sitt mangfoldsarbeid:

Arriva
Tryg Forsikring
Competence House
Skatteministeriet
Politiet
Socialministeriet (Integraionsviden.dk)

Les sluttrapporten fra studieturen, last ned presentasjonene fra de danske her.

Foreningen Nydansker:

En non-profit medlemsorganisasjon som jobber for å bane veien for nydanskere på arbeidsmarkedet og gjøre mangfoldsledelse til et naturlig og verdsatt element i dansk næringsliv. Organisasjonen har over 100 medlemmer i både offentlig og privat sektor.

Les mer om Foreningen Nydansker her
Det statlige mangfoldsnettverket:

Består av HR-medarbeidere fra Politiet, Skatteetaten, Forsvaret, Toll- og avgiftsdirektoratet, Statens Vegvesen, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Kilde: IMDI

Comments are closed.