Aktuelt Archives - Inkludi

Høye forventninger til 2017

Monday, 16 January 2017 by

Norske bedrifter har tro på økt omsetning og økt lønnsomhet, og flere planlegger å ansette nye medarbeidere i 2017, viser fersk undersøkelse. DNBs ferske undersøkelse Bedriftstempen viser en oppgang på hele 10 poeng fra fjoråret, noe som er en signifikant forskjell. Forventningene norske bedrifter har til 2017 er altså høyere enn forventningene bedriftene hadde til 2016.

Prosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser» tar utgangspunkt i at antall innvandrere og arbeidsinnvandrere har økt betraktelig de siste årene og at stadig flere arbeidsplasser har blitt flerkulturelle. Poenget med prosjektet er å undersøke de erfaringer bedrifter har gjort seg med arbeidsinnvandrere, både når det gjelder rekruttering og kvalifikasjonsgrunnlag, språk og kommunikasjon og rutiner eller tradisjoner

Ved å unngå de ustrukturerte intervjuene, hvor fordommer og stereotypier farger inntrykket av søkerne, rekrutterer DNB et større mangfold av ansatte. Det mener banken er bra for business. Glenn Menkin, seksjonsleder for arbeidsgiverprofilering og lederrekruttering i DNB, var ansvarlig for at banken innførte «blinde» rekrutteringsmetoder i 2006. Banken gjennomførte fem rekrutteringskampanjer over en toårsperiode, og

En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet oppsummerer tilgjengelig forskning på mangfoldsledelse, og gir råd til virksomheter som vil utforme egen mangfoldsplan.   Den ferske kunnskapsoversikten er skrevet av Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet, på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Rapporten tar for seg både norsk og internasjonal forskning, og inneholder dessuten konklusjoner fra en bedriftsundersøkelse blant Virkes medlemmer.

Forsvaret vant Mangfoldsprisen i 2013. Hva har de gjort riktig? Vi spurte HR-sjefen i Forsvaret, soldater i HM Kongens Garde og en tidligere sanitetssoldat i utenlandstjeneste. Svarene vi fikk vitner om en organisasjonskultur der kompetanse settes i fokus. Da Forsvaret i 2013 fikk Mangfoldsprisen var det blant annet med følgende begrunnelse: «Forsvaret tilrettelegger for religionsutøvelse

Fikk relevant jobb i Bring

Friday, 01 November 2013 by

For tre år siden reiste Oliver Escalante til Norge med ingeniør-utdanning i kofferten. I dag har han fast stilling som implementeringsansvarlig i Bring Warehousing på Berger.

På en studietur til København møtte representanter fra 8 statlige virksomheter danske arbeidsgivere fra både privat og offentlig sektor.

TOP