Aktuelt

5. May 2018

sample

[submit_job_form]
16. January 2017

Høye forventninger til 2017

Norske bedrifter har tro på økt omsetning og økt lønnsomhet, og flere planlegger å ansette nye medarbeidere i 2017, viser fersk undersøkelse. DNBs ferske undersøkelse Bedriftstempen viser […]
20. March 2015

Håndbok: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Prosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser» tar utgangspunkt i at antall innvandrere og arbeidsinnvandrere har økt betraktelig de siste årene og at stadig flere arbeidsplasser har blitt […]
11. November 2014

Blind bankrekruttering: bra business

Ved å unngå de ustrukturerte intervjuene, hvor fordommer og stereotypier farger inntrykket av søkerne, rekrutterer DNB et større mangfold av ansatte. Det mener banken er bra […]