Admin, Author at Inkludi

Høye forventninger til 2017

Monday, 16 January 2017 by

Norske bedrifter har tro på økt omsetning og økt lønnsomhet, og flere planlegger å ansette nye medarbeidere i 2017, viser fersk undersøkelse. DNBs ferske undersøkelse Bedriftstempen viser en oppgang på hele 10 poeng fra fjoråret, noe som er en signifikant forskjell. Forventningene norske bedrifter har til 2017 er altså høyere enn forventningene bedriftene hadde til 2016.

TOP