raja@inkludi.no, Author at Inkludi

Prosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser» tar utgangspunkt i at antall innvandrere og arbeidsinnvandrere har økt betraktelig de siste årene og at stadig flere arbeidsplasser har blitt flerkulturelle. Poenget med prosjektet er å undersøke de erfaringer bedrifter har gjort seg med arbeidsinnvandrere, både når det gjelder rekruttering og kvalifikasjonsgrunnlag, språk og kommunikasjon og rutiner eller tradisjoner

Ved å unngå de ustrukturerte intervjuene, hvor fordommer og stereotypier farger inntrykket av søkerne, rekrutterer DNB et større mangfold av ansatte. Det mener banken er bra for business. Glenn Menkin, seksjonsleder for arbeidsgiverprofilering og lederrekruttering i DNB, var ansvarlig for at banken innførte «blinde» rekrutteringsmetoder i 2006. Banken gjennomførte fem rekrutteringskampanjer over en toårsperiode, og

En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet oppsummerer tilgjengelig forskning på mangfoldsledelse, og gir råd til virksomheter som vil utforme egen mangfoldsplan.   Den ferske kunnskapsoversikten er skrevet av Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet, på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Rapporten tar for seg både norsk og internasjonal forskning, og inneholder dessuten konklusjoner fra en bedriftsundersøkelse blant Virkes medlemmer.

Forsvaret vant Mangfoldsprisen i 2013. Hva har de gjort riktig? Vi spurte HR-sjefen i Forsvaret, soldater i HM Kongens Garde og en tidligere sanitetssoldat i utenlandstjeneste. Svarene vi fikk vitner om en organisasjonskultur der kompetanse settes i fokus. Da Forsvaret i 2013 fikk Mangfoldsprisen var det blant annet med følgende begrunnelse: «Forsvaret tilrettelegger for religionsutøvelse

Fikk relevant jobb i Bring

Friday, 01 November 2013 by

For tre år siden reiste Oliver Escalante til Norge med ingeniør-utdanning i kofferten. I dag har han fast stilling som implementeringsansvarlig i Bring Warehousing på Berger.

På en studietur til København møtte representanter fra 8 statlige virksomheter danske arbeidsgivere fra både privat og offentlig sektor.

Innvandring presser ned lønningene

Wednesday, 06 February 2013 by

Lavere lønnsvekst i yrker med mange innvandrere, viser undersøkelse.

Tagged under: , , ,

Quis autem vel reprehenderit

Wednesday, 06 February 2013 by

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image.

Tagged under: , , ,

Maecenas tempus

Wednesday, 06 February 2013 by

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image.

Tagged under: , , ,

Quis autem vel reprehenderit

Thursday, 10 January 2013 by

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image.

Tagged under: , , ,
TOP