20. March 2015

Håndbok: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Prosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser» tar utgangspunkt i at antall innvandrere og arbeidsinnvandrere har økt betraktelig de siste årene og at stadig flere arbeidsplasser har blitt […]
11. November 2014

Blind bankrekruttering: bra business

Ved å unngå de ustrukturerte intervjuene, hvor fordommer og stereotypier farger inntrykket av søkerne, rekrutterer DNB et større mangfold av ansatte. Det mener banken er bra […]
2. May 2014

Hva vet vi om mangfoldsledelse?

En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet oppsummerer tilgjengelig forskning på mangfoldsledelse, og gir råd til virksomheter som vil utforme egen mangfoldsplan.   Den ferske kunnskapsoversikten er skrevet […]
30. April 2014

Forsvaret – uniformert mangfold

Forsvaret vant Mangfoldsprisen i 2013. Hva har de gjort riktig? Vi spurte HR-sjefen i Forsvaret, soldater i HM Kongens Garde og en tidligere sanitetssoldat i utenlandstjeneste. […]