All Companies

Klagenemdsekreteriatet

-Created 11/30/-0001
Information
Firmanavn:   Klagenemdsekreteriatet
Email:   post@knse.no
Postnummer:   5015 Bergen
Description

Hvem er vi?

Klagenemndssekretariatet ble opprettet 1. april 2017, og ligger i Bergen. Organisatorisk er Klagenemndssekretariatet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Organet har pt. 14 ansatte.

Klagenemndssekretariatet er et saksforberedende organ for seks ulike klagenemnder:

  • Klagenemnda for offentlige anskaffelser
  • Konkurranseklagenemnda
  • Medieklagenemnda
  • Stiftelsesklagenemnda
  • Lotterinemnda
  • Frivillighetsregisternemnda

I et høringsnotat fra 28. september 2018 foreslår Olje- og energidepartementet (OED) at Klagenemndssekretariatet skal være saksforberedende organ for en nyopprettet nemnd, Energiklagenemnda.

Det er foreløpig uavklart om eller når Klagenemndssekretariatet skal betjene denne nemnden. Høringsfrist er 20.desember 2018.

 

Hvorfor ble Klagenemndssekretariatet opprettet?

Klagenemndssekretariatet ble opprettet for å skape en ressurseffektiv organisasjon for flere klagenemnder. Ved å samle flere nemnder oppnår man en besparelse i administrative utgifter gjennom samlokalisering, felles arkiv, felles administrasjon, samt bredere juridisk fagnivå og mindre sårbarhet på tvers av nemndene.

Ikon for
Location
Address 1
Zander Kaaes gate 7 5015 Bergen
Address 2
Company Logo
company logo
Support