All Companies

Fylkesmannen i Telemark

-Created 11/30/-0001
Information
Firmanavn:   Fylkesmannen i Telemark
Email:   fmtetto@fylkesmannen.no
Postnummer:  
Description

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig vår hjemmeside www.fylkesmannen.no/telemark

Regjeringen har besluttet at Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Telemark skal sammenslås fra 1. januar 2019. Det nye embetet skal samlokaliseres i Tønsberg, med unntak av Oppvekstavdelingen som skal lokaliseres i Skien.

 

 

Location
Address 1
Skien
Address 2
Company Logo
company logo
Support