Innvandring presser ned lønningene

Quis autem vel reprehenderit
6. February 2013
Økt mangfoldsarbeid blant danske arbeidsgivere
9. September 2013

Innvandring presser ned lønningene

Lavere lønnsvekst i yrker med mange innvandrere, viser undersøkelse.

Tallene kommer fram i en undersøkelse om arbeidsinnvandringens effekt på hjemlige arbeideres lønninger, skriver Aftenposten.

Norge har siden tidlig på 90-tallet opplevd en mangledobling av arbeidsinnvandringen, særlig etter 2005.

I 2010 kom det rundt 33.000 arbeidsinnvandrere til Norge.

Dramatisk
– Det er forståelig at enkelte næringer oppfatter omveltningen som dramatisk, sier seniorforsker Bernt Bratsberg ved Frischsenteret.

Spesielt hotell- og restaurantbransjen og bygg- og anleggsbransjen opplever at lønnsutviklingen sammenlignet med gjennomsnittet i andre yrker er langt dårligere.

Ifølge tall fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har majoriteten av næringer hatt en vekst i reallønnen på 31,1 prosent de siste ti årene.

I hotell- og restaurantbransjen har veksten vært 10,9 prosent og i bygg- og anlegg 19,7 prosent. Disse yrkesgruppene har henholdsvis rundt 40 og 20 prosent innvandrerandel.

Økte forskjeller
Bratsberg mener konsekvensen kan bli økte forskjeller i det norske samfunnet.

– En del av gruppene som rammes, ligger under inntektssnittet i samfunnet for øvrig. Når innvandringen er konsentrert i yrker med relativt lav lønn, vil forskjellene øke, mener han. (NTB)

Kilde: Dagbladet

Comments are closed.