Jobs

Over View

Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Fast
Posted:  11/06/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  11/06/2019
Søknadsfrist:  11/21/2019

Location

Description

Spennede stilling i kulturminneforvaltningen.

Hva gjør vi i Kulturminneavdelingen?

Kulturminneavdelingen jobber med strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturminnefeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap, kulturmiljøfredninger og kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling. Avdelingen har også ansvar innenfor internasjonale arbeidsområder bl.a. verdensarv/Unesco, EU/EØS. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturminneforvaltningen.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • En viktig del av dine arbeidsoppgaver vil være departementets oppfølging av ulike saksfelt som; fartøyvern, statens kulturhistoriske eiendommer, tekniske industrielle kulturminner, brannsikring av fredet og verneverdige bygg, kulturminnesektorens rolle i den nasjonale beredskapen, tradisjonshåndverk, Bygg- og bevar mv.
 • Budsjettoppfølging av KLD`s tilskudd, og oppfølgingsansvar ift. samarbeidspartnere.
 • Bidragsyter i avdelingens arbeid opp mot departementets politiske ledelse.
 • Generell saksbehandling innenfor avdelingens arbeidsområder, utredningsoppgaver og forvaltningssaker, herunder plansaker og klagesaker fra Norsk kulturminnefond og Riksantikvaren.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Agreement

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du har interesse for kulturminner og kulturarv.
 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Lønn:

Årslønn fra kr 504 700 – 667 200 (lønnstrinn 57 – 72). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres i en av stillingskodene jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som en hovedregel kreves det minst 3 års relevant erfaring for å bli rådgiver og minst 5 år for å bli seniorrådgiver.

Generell informasjon:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Mathys Truyen tel. 415 73 728 eller avdelingsdirektør Berit Halvorsen tel. 917 53 027

Om Klima- og miljødepartementet:

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp

klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Qualifications

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • Du må ha utdanning på master-/hovedfagsnivå. Du er enten kunsthistoriker, arkitekt, arkeolog, kulturminneforvalter eller har annen  relevant kulturminnefaglig eller samfunnsfaglig bakgrunn.
 • Relevant arbeidserfaring er nødvendig. Det vil bli lagt vekt på forvaltningserfaring.
 • Det kreves at du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode digitale ferdigheter.

For å lykkes har du disse egenskapene:

 • Vi søker deg som er strategisk og analytisk. Du må kunne vise til resultater fra tidligere (studier eller arbeidssituasjoner).
 • Du arbeider selvstendig og har prioriterings- og gjennomføringsevne. Stillingen krever at du har svært gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
 • Du er fleksibel og trives med en travel hverdag, som kan være preget av uforutsigbarhet og leveranser under tidspress.
screen tagSupport