Jobs

Over View

Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Engasjement
Posted:  11/06/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  11/06/2019
Søknadsfrist:  11/30/2019

Location

Description

Vi søker etter en erfaren rådgiver som skal bidra til å videreutvikle en samisk språklig og kulturelt tilpasset ombudstjeneste.

Stillingen er en 100 % midlertidig i 2 år med mulighet for videre engasjement. Kontorsted etter avtale. Enheten skal sørge for at samiske pasienter og brukere over hele landet skal ha god tilgang til ombudstjenestene. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsområde og sentrale oppgaver

Pasient- og brukerombudet tar imot forespørsler fra publikum og informerer om rettigheter, klage- og erstatningsordninger. Ombudet gir bistand til å formulere klager og deltar i møter mellom pasienter og helsepersonell.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å:

 • informere om rettigheter, klage- og erstatningsordninger til de som kontakter pasient- og brukerombudet
 • gi bistand til å formulere klager, og til å innhente opplysninger fra helse- og omsorgstjenesten
 • delta i møter mellom pasienter og helsepersonell
 • gjøre pasient- og brukerombudstjenestene kjent for samiske pasienter og brukere nasjonalt
 • bidra til intern kompetanseutvikling på samisk språk og kultur

Du vil ha utstrakt kontakt med pasienter og pårørende, og med ansatte i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tilbakemeldinger til helse- og omsorgstjenesten er en viktig del av virksomheten. Det samme gjelder utadrettet virksomhet, som forelesninger og annet informasjonsarbeid, samt kontakt med brukerorganisasjoner.

Agreement

Vi tilbyr
 • lønn som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnstrinn 57-64 (504 700– 573 100). Spesielt godt kvalifiserte søkere kan ansettes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnstrinn 65-72 (kr 583 900 – 667 200)
 • spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse
 • mulighet for trening i arbeidstiden gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid

Hos oss vil du jobbe med kollegaer som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Jan Morten Berntsen på telefon 984 92 915 eller pasient- og brukerombud i Finnmark Mette Elisabeth Eriksen på telefon 986  95 520.

Qualifications

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid. Vi ønsker en person med relevant praksis og høyere utdanning innen helsefag eller juridiske fag.

Du må ha:

 • samisk språk og kulturkompetanse
 • kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • høyere utdanning innen helsefag eller juridiske fag
 • aktuell arbeidserfaring fra enten spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller annen relevant praksis
 • evne til å uttrykke deg godt på samisk og norsk, både muntlig og skriftlig

Du bør ha:

 • erfaring fra arbeid direkte med pasienter/brukere
 • god kjennskap til regelverket på helserettsområdet, herunder pasient- og brukerrettighetsloven
 • god kunnskap om spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • gode kommunikasjonsevner, evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
screen tagSupport