Jobs

Information
Firmanavn:   Direktoratet for forvaltning og IKT
Email:   postmottak@difi.no
Postnummer:  
Description

Difi skal bidra til å utvikle og fornye norsk forvaltning. Dette skal vi gjere på basis av spisskompetanse innan offentlege innkjøp, digitalisering, leiing og organisering.

Difi har om lag 300 tilsette i Oslo og i Leikanger. Vi legg vekt på mangfald og har som mål å nå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing, og å rekruttere personar med redusert funksjonsevne og personar med innvandrarbakgrunn.

Vi ber deg om å registrere fullstendig CV når du søkjer jobb hos oss. Du må også leggje kopiar av vitnemål og attestar til søknaden din. I samband med eventuell invitasjon til intervju vil vi likevel be deg om å ta med originaldokumenta.

Location
Address 1
Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo
Address 2
Norway
Company Logo
company logo
screen tagSupport